Gocławek

Informacje

Gocławek – wieś wydzielona na przełomie XVIII i XIX w. z terenów granicznych Gocławia i być może Grochowa. Całkowicie zniszczona 25 II 1831 roku, podczas bitwy pod Olszynką Grochowską, przez ponad ćwierć wieku była prawdopodobnie niezamieszkała. W 1854 roku nabył ją właściciel pobliskiej części Grochowa, Karol Osterloff (historyczną granicą posiadłości miała być dzisiejsza ul. Olszynki Grochowskiej) i kilkanaście lat później działała tu już kuźnia oraz fabryka octu. W 1900 roku główną ulicą wsi – Grochowską – poprowadzono trasę Warszawskiej Kolei Dojazdowej Jabłonowskiej (prowadzącej do Wawra), jednak nie zwiększyło to wcale napływu nowych mieszkańców – tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 15 domach mieszkało tu nieco ponad 200 mieszkańców. Dopiero doprowadzeniu tu linii tramwajowej w 1924 roku zwiększyła zainteresowanie zamieszkaniem w tych rejonach. Po wojnie liczba mieszkańców wynosiła już ponad 2000, w 1951 roku włączono te tereny w granice Warszawy.

Obszar

Teren położony w obrębie: linia kolejowa pomiędzy ul. Makowską a południowo-zachodnią granicą Rezerwatu Olszynka Grochowska, ul. Chłopickiego, ul. Zamieniecka,  ul. Ostrobramska,  ul. Marsa do wysokości linii kolejowej i wiaduktu.