Położenie

Dzielnice
Praga Południe
Osiedla
Gocławek

Informacje

Dodaj treść

Kościuszkowcy (1. Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki) - związek taktyczny Wojska Polskiego stacjonujący w Legionowie. Powstała w 1955 roku, kontynuując tradycje formacji istniejącej od bitwy pod Lenino (12-13 X 1943) do dnia Zwycięstwa (8 V 1945).

Ciekawostki

Stan obecny:

Cmentarz Ofiar Wojny. Powstał zaraz po zbrodni 27.12.1939 roku, ale uporządkowano go dopiero dziesięć lat później.
Pomnik Rozstrzelanych. Powstał w 1949 roku.

Nr 83: Kościół św. Feliksa z Kantalicjo. Powstał w latach 1928-1935 jako świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, ufundowany głównie przez amerykańską Polonię. Poświęcenie gruntu nastąpiło 29 VIII 1928, budynek i ołtarze zaprojektował Zygmunt Gawlik zaś rzeźby to dzieło Xawerego Dunikowskiego (portal ze scenami z życia Matki Bożej Częstochowskiej oraz - ustawione dopiero w 1955 roku - figury św. Franciszka z Asyżu i patrona parafii św. Feliksa z Kantalicjo). Był wotum wdzięczności Zgromadzenia za odzyskaną niepodległość i możliwość powrotu na te tereny. Sygnaturka od 1931 roku, trzy dzwony - Maria Józef Franciszek, Maria Józef Feliks i Maria Józef Antoni - od 5 VIII 1933. Kryzys w USA spowodował, że nie został ukończony (brakowało m.in. głównego ołtarza - sprowadzony dopiero pod koniec 1935 - oraz ołtarzy bocznych i drzwi), lecz mimo to, na wyraźne polecenie kardynała Kakowskiego i za pozwoleniem biskupa Stanisława Galla 20 VII 1935 roku został poświęcony przez ks. Wojciecha Kamieńskiego i oddany do dyspozycji wiernych. Rok później jedna z parafianek, Józefa Kasprzycka, ofiarowała dwie figury - Serca Jezusowego oraz Matki Bożej Niepokalanej. Po wybuchu II wojny światowej 22 IX 1939 z kościelnej wieży ostrzeliwaną Warszawę obserwował Adolf Hitler. Z wojennej pożogi ocalały dzwony, sygnaturka a w czasie okupacji społeczeństwo Wawra ufundowało krucyfiks oraz obraz św. Wawrzyńca. W XI 1944 roku, aby zapobiec ostrzeliwaniu Wawra przez hitlerowców (na sam kościół spadło ponad 60 bomb), siostry zdecydowały się na wyburzenie przez polskich saperów wieży, z ruin której zbudowały grotę Matki Bożej z Lourdes. Naprawa uszkodzonej świątyni trwała do końca lat `40 (liczne wyrwy w ścianach, lej w posadzce). W 1949 roku w kościele znalazły się obrazy jedenastu stacji Drogi Krzyżowej pędzla Ludwika Lisowskiego i trzech (IX, XI, XIII) pędzla krakowskiego malarza nazwiskiem Dąbrowski. Krzyż z gołębicą znajdujący się na szczycie ołtarza zaprojektował salezjanin Jan Kajzer, który również zaprojektował konfesjonały i ławki. 10 VI 1958 roku nastąpiło przekazanie kościoła parafii a erygowania parafii pw. św. Feliksa z Kantalicjo dokonał osiem dni później Kardynał Stefan Wyszyński.

Nr 78,80,99,101: Bloki mieszkalne osiedla Marysin Wawerski. Powstały w 1964-8 wg proj. Bohdana Lewandowskiego i Teresy Kłębkowskiej. Są to bloki 4-piętrowe, kilka 10-piętrowych dla 7.000 osób.

Data nadania nazwy: 1974.12.20. Początkowo nazywała się Dębowa a później (1954.05.20 - 1974.12.20) Śnieżki.

KomentarzeKomentarze (0)