Położenie

Dzielnice
Praga Południe
Osiedla
Kamionek

Informacje

Dodaj treść

Skaryszew - XVI-wieczna jurydyka położona na gruntach wsi Kamion, dziś na granicy Pragi Północ i Południe, będąca wówczas własnością biskupów płockich. W 1641, po otrzymaniu przywilejów miejskich, stanął tu kościół św. Stanisława, gdzie w czasach stanisławowskich proboszczem był m.in. Jan Bohomolec (brat poety Franciszka). Miało 11 wytyczonych ulic, 2 rynki (Stary i Nowy) a ponieważ handlowało zbożem, stało tu 11 spichlerzy. Prawie doszczętnie zniszczone podczas potopu szwedzkiego, dość szybko zostało odbudowane. W 1770 roku było w administracyjnych granicach Warszawy. W 1780 roku nabył je król Stanisław August Poniatowski i natychmiast odstąpił swojemu bratankowi, Stanisławowi Poniatowskiemu. Istniało tu wówczas wiele dworków (magnackich i szlacheckich), miasteczko miało już swoja farę, szkołę, działał również szpital dla ubogich. Zniszczone podczas rzezi Pragi nie odzyskało dawnej świetności i jego zrujnowana zabudowa została rozebrana w latach 1806-1811 podczas wznoszenia fortów napoleońskich. Ulica była jedną z dróg jurydyki.

Ciekawostki

W latach 1950-73 na północnym końcu ulicy działało targowisko.

Stan obecny:

Nr 2: kamienica. W podwórzu kapliczka przyścienna.

Nr 8: Zespół Szkół nr 3. Powstał w 1934 dla IV Męskiego Gimnazjum i Liceum im. Gen. Jakuba Jasińskiego. W czasie wojny mieścił się tu obóz przejściowy dla osób wywożonych na roboty do Niemiec, Durchlager, utworzony 07.02.1941. Umieszczano tu ludzi z łapanek. Komendantem obozu przejściowego był Eugen Bollongino, znany ze swego okrucieństwa. Zastrzelony 08.06.1944 na rogu Targowej i Skaryszewskiej. W 1945 szkoła powróciła na miejsce i działała do 1950. Do dziś szkoła zryta jest pociskami.

Nr 12: Kościół p.w. Chrystusa Króla. Na pocz. XX w. parafia Najświętszego Sakramentu (mariawici), kupiła za 15000 rubli posesję od Wacława Żebrowskiego. Powstał tu kościół drewniany, na murowanym zrębie. Jednak z 400000 wyznawców, w 1925 zrobiło się ich 200 i zarząd parafii postanowił zlikwidować parafię. Za 30 000 posesję kupił Jan Szulc na skład materiałów budowlanych. W 1927 za 48.500 kupiło ją Stowarzyszenie Misyjne Księży Pallotynów. Na starym fundamencie zbudowano kościół murowany. 30.04.1927 kościół poświęcił biskup Stanisław Gal. Został on zniszczony we wrześniu 1939 i w 1941 odbudowano i przy okazji powiększono kościół wg proj. Stanisława Marzyńskiego. W 1985-9 rozebrano niszczejący budynek, zostawiając tylko fasadę i zbudowano go na nowo wg proj. Janusza Maliszewskiego. Nadal opiekują się kościołem księża pallotyni. W styczniu 2007 w kościele nastąpiło zwarcie instalacji, co wywołało duży pożar. We wnętrzu wisiał obraz Chrystusa Króla Adama Styki z 1944. Obraz powstał na zamówienie pallotynów, dzięki znajomościom Marzyńskiego, niestety spłonął w czasie pożaru . Znajduje się tu również figura Matki Boskiej Fatimskiej (dar z Portugalii), zobaczyć można też freski Michała Zaborowskiego, przedstawiające Niebiańską Jerozolimę. W 200? w ołtarzu kościoła dolnego umieszczono trumnę ze szczątkami ks. Józefa Stanka. Obraz przedstawiający księdza mieści się w kościele dolnym po lewej. Po prawej zaś obraz zamęczonego w Oświęcimiu ks. Józefa Jankowskiego.

Sala Pamiątek Po Powstańcach Warszawskich. Kieruje nią Zarząd Środowiska AK VI Rejonu Warszawa Praga Obwodu XXVI.

Drewniany krzyż przydrożny.

Data nadania nazwy: 1883 rok

KomentarzeKomentarze (0)