Położenie

Dzielnice
Praga Południe
Osiedla
Saska Kępa

Informacje

Dodaj treść

Kino - budynek wraz z zespołem znajdujących się w nim urządzeń umożliwiających wyświetlanie filmów, także potoczne określenie sztuki filmowej.

Ciekawostki

Nazwa nadana w latach trzydziestych, podobnie jak całej siatce projektowanych tu ulic. Długo były tu wertepy. Wybudowana z trylinki w celu poprowadzoenia tędy autobusu 158 - pierwszego łączącego Grochów Południowy ze Śródmieściem. Pierwszy raz przejechał tędy 23 XII 1970 roku. Ponieważ liczba mieszkańców była tu duża a linia tylko jedna, wkrótce dołaczono drugą - szczytową o numerze 358. Autobus skręcał z al. Waszyngtona w Kinową, następnie w Walewską i Rozłucką dojeżdżał znowu do Kinowej a w stronę Dworca Centralnego jechał już prosto Kinową. Pierwszy raz pojawił się tu 13 IX 1971 roku a jeździł do 23 VII 1974. Wówczas to po prostu zwiększono częstotliwość linii 158. (podziękowania pla p. R. Wodzickiego, który nam przypomniał o tych faktach).

Stan obecny:

Ogródki działkowe "Waszyngtona". Po strona nieparzystej od al. Stanów Zjednoczonych do al. J. Waszyngtona

róg al. Stanów Zjednoczonych: krzyż przydrożny.
Bloki osiedla Kinowa (po stronie parzystej).Powstały w 1960-6 wg proj. Bohdana Lewandowskiego i Macieja Szawernowskiego.
Nr 10a: Przedszkole nr 250 Akwarelka. Uczęszcza tu ok. 100 dzieci, jest to przedszkole o profilu plastycznym. Posiada salę plastyczną, zaprojektowaną we współpracy z Przemysłowym Centrum Wzornictwa.

Bloki osiedla Grochów I (między Grochowską a Waszyngtona, po stronie nieparzystej).Powstały pod koniec lat 70 XX w. wg proj. Bohdana Lewandowskiego i Macieja Szawernowskiego.

Nr 19: pawilon handlowy. Przed laty mieścił się tuUrząd Stanu Cywilnego.

Nr 19 a: pawilon Predom-u.
Nr 23: 16-piętrowiec. Mieszkał tu Leszek Gomółka (ur. 1937) - pedagog, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 1981-88, wieloletni wiceprezydent Polskiej Sekcji Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych.

nr 25: 11-piętrowiec, kilkuklatkowy.

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)