Aleja Jerzego Waszyngtona

Położenie

Dzielnice
Praga Południe
Osiedla
Grochów Saska Kępa

Informacje

Dodaj treść

George Washington (Jerzy Waszyngton) (1732-1799) - amerykański polityk, generał, pierwszy prezydent USA. Pochodził z Pope`s Creek w stanie Wirginia, był samoukiem wychowywanym przez starszego brata.Jako dwudziestolatek wstąpił do milicji stanowej, brał udział w brytyjskiej wojnie z Francuzami i Indianami a później w wojnie siedmioletniej. Otoczony przez Francuzów poddał się i w 1759 roku osiadł w Mount Vernon, rodzinnej posiadłości, której został zarządcą. Został wówczas stanowej izby ustawodawczej. Z armią związał się ponownie w 1775 roku, kiedy to Kongres Kontynentalny powołał do na stanowisko Naczelnego Dowódcy Armii Kontynentalnej. Był niejako kartą przetargową, bowiem Kongresowi zależało na poparciu całego stanu a tylko on był osobą, która mogła sobie poradzić z tą funkcją. Wraz z licznymi obcokrajowcami, których przyjął w szeregi swoich wojsk (w tym Polakami z Tadeuszem Kościuszką i Kazimierzem Pułaskim na czele) wygrał wojnę z Brytyjczykami i w 1781 roku przyjął ich kapitulację. Swoją funkcję złożył Kongresowi dwa lata później. W 1787 roku został jednogłośnie wybrany przewodniczącym konwencji konstytucyjnej a w wyborach prezydenckich 4 II 1789 roku wybrany jednogłośnie pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych a w 1792 roku objął drugą kadencję. Odmówił startowania w wyborach po raz trzeci, uznając to za niedemokratyczne a jednocześnie ustanawiając maksymalnie dwukadencyjność prezydentury. Po rozstaniu z polityką wrócił do swojej posiadłości, gdzie zmarł prawdopodobnie na skutek zapalenia płuc.

Spoczywa:
Mount Vernon.

Ciekawostki

Powstała na pocz. XX w. jako droga wzdłuż parku Skaryszewskiego, prowadząca do ul. Saskiej. Później skręcała w stronę Weterynaryjnej. Aleja powstała w latach 1928-39 dla zapewnienia komunikacji między mostem i powstającą Saską Kępą, a Grochowem. Do budowy jej nasypu wykorzystano gruz z rozebranego Fortu XI Grochów. Do wybuchu wojny nie skończono realizacji projektu, gdyż ulica szła terenami podmokłymi na dł. 1700 m. Wcześniej aleja nosiła nazwę Poniatowskiego. Zabudowana luźno na wyższych partiach gruntów. W 1938 położono linię tramwajową, zmodyfikowaną przez Niemców dwa lata później (warto zauważyć, że jest to jedyna trasa w stolicy z torami biegnącymi po obu stronach ulicy!). Wzdłuż ulicy mieściły się tereny zalewowe Wisły, a pod ulicą przechodził kanał stanowiący zasilenie dla jeziorka Kamionkowskiego. Między kanałem a parkiem założono plantację łoziny. W 1950 poszerzono aleję dwukrotnie, przebudowano tory i zmieniono nawierzchnię. W 1954-6 powstały osiedla Saska Kępa i Grochów II. 

Stan obecny:

Nr 2a: Blok mieszkalny. Charakterystyczny budynek z kołem na dachu powstał w 1962 wg proj. Marka Leykama. Zwany był Akwarium i Szklanym Wieżowcem ze względu na jego przeszkloną elewację. Niestety materiał nie wytrzymał warunków (było za zimno) i trzeba było wyremontować blok, zmieniając jego architekturę, zmniejszając liczbę przeszkleń o 50%.

Nr 8: Kamienica. Przedwojenna. Swoją siedzibę miał tu wówczas "Węgloład" - przedstawicielstwo ładownia węgla (sp. z o.o.).

Nr 12/14: Blok mieszkalny.  Jedno z mieszkań zajmował profesor Bernard Bezubik (1919 - 2006) - parazytolog, prodziekan Wydziału Biologii UW (1966-1971), autor licznych publikacji w prasie fachowej i członek wielu zagranicznych towarzystw naukowych.

Nr 20: Kamienica. Przedwojenna. Swoją siedzibę miało tu wówczas przedstawicielstwo poznańskiej firmy Ciznano Fr. & Co a jego inspektorem na Warszawę był R. Fiedler.

Nr 37: Wieżowiec. Mieszkał  tu profesor Władysław Bazyluk (1910-1988) - faunista, zoogeograf, wieloletni pracownik Instytutu Zoologicznego PAN.

Nr 55: Budynek Rady Narodowej. w latach `50 mieściła się tu Dzielnicowa Rada Narodowa Praga Płd.

Nr 104: 
Tablica ku pamięci Reduty Skrzyżowanie. Odsłonięta została 30.09.1986 przez żyjących żołnierzy II batalionu, aby uczcić miejsce Reduty, która broniła dostępu do Pragi i mostów we wrześniu 1939.

Bloki osiedla Grochów I. Powstały pod koniec lat ’40 XX w. wg proj. Bohdana Lewandowskiego i Macieja Szawernowskiego. Między rondem Wiatraczna a Kinową po stronie nieparzystej.

Pomnik poświęcony żołnierzom 21 warszawskiego pułku piechoty Dzieci Warszawy. (róg Grenadierów) W formie głazu, odsłonięty 30.09.1967 wg proj. Stefana Putowskiego, Adama Siemaszko i Zygmunta Stępińskiego.

Data nadania nazwy: 1932.04.25. Była to wówczas ulica, dopiero 2005.04.11 słowo "ulica" zostało zmienione na "aleja". Przed 1932 rokiem nosiła imię księcia Józefa Poniatowskiego.

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (2)
Zdjęcie
Hello World! https://helloworld.com?hs=882f6f98da37419f4720148708854bf3& 2022-09-13 21:21:09

y8172c

Zdjęcie
h=882f6f98da37419f4720148708854bf3-
2022-05-02 07:49:52

o2motz