Położenie

Dzielnice
Praga Południe
Osiedla
Grochów

Informacje

Dodaj treść

Jan Sztuka (1892-1970) - ksiądz katolicki, także znakomity radiesteta. Pochodził z Remiszewic niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego, seminarium duchowne ukończył w Warszawie, gdzie też został wyświęcony zaraz po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Początkowo był wikariuszem w budującej się właśnie parafii       Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej, w 1924 roku Arcybiskup Warszawski kardynał Aleksander Kakowski powierzył mu utworzenie parafii         Najczystszego Serca Maryi         na Grochowie. Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Grochowa w przeciągu 6 tygodni wybudował na trzymorgowym placu przy dzisiejszej ul. Chłopickiego (podarowanym przez grochowskiego przedsiębiorcę Jana Łaskiego) kościół, wykorzystując podarowane przez księcia Stanisława Lubomirskiego drewno pochodzące z rozebranej karczmy, stojącej niegdyś u zbiegu ul. Grochowskiej 161 i ul. Omulewskiej. Parafia została erygowana 25 II 1925 roku a na plebanii zorganizował również swego rodzaju centrum kulturalne (tzw. Dom Kulturalno-Oświatowy), w którym istniała sala kinowa oraz scena dla teatrów amatorskich. Już w 1931 roku podjął pierwsze próby postawienia świątyni murowanej, trzy lata później poświęcił kamień węgielny a budowa w stanie surowym została ukończona w 1941 roku. Podczas okupacji służył wsparciem AK, podczas Powstania Warszawskiego dawał schronienie żołnierzom Powstańczych Oddziałów Specjalnych "Jerzyki". 12 IX 1944 roku drewniany kościół został spalony przez wojska radzieckie zajmujące Grochów. On sam nie zobaczył tego - 22 VIII dobrowolnie dołączył do parafian aresztowanych przez Niemców i został wraz z nimi wywieziony na roboty. Po powrocie do stolicy zajął się odbudową parafii. Na plebanii znalazły wówczas swoją siedzibę m.in. Polskie Towarzystwo Opieki nad Sierotami po Poległych Wojskowych, Macierz Szkolna, Kasa im. Stefczyka a przede wszystkim harcerze. W 1959 roku dołączył do grona kanoników Prymasowskiej Kapituły Łowickiej. Zmarł 26 XII 1970 roku po długiej chorobie w szpitalu Grochowskim, pełniąc jednak swoje obowiązki do ostatniej chwili.
 
 Spoczywa:
 Grób w podziemiach parafii Najczystszego Serca Maryi przy ul. Chłopickiego 2.

Ciekawostki

Stan obecny:
Data nadania nazwy:
1996.10.21. Wcześniej był to fragment ul. Załęże.

KomentarzeKomentarze (0)