Położenie

Dzielnice
Praga Południe
Osiedla
Saska Kępa

Informacje

Dodaj treść

Złoczów - miasto na zachodniej Ukrainie (obwód lwowski), położone nad dopływem Bugu o nazwie Złoczówka. Zygmunt Stary nadał mu prawa miejskie w 1523 i do 1772 roku znajdowało się w woj. ruskim Rzeczypospolitej. W kolegium pijarskim, załozonym przez Jakuba Sobieskiego wykładał Onufry Kopczyński - autor pierwszej gramatyki jęz. polskiego. Na mocy I rozbioru Polski znalazło się w granicach Królestwa Galicji i Lodomerii, w okresie międzywojennym ponownie w granicach Rzeczypospolitej Polskiej jako miasto powiatowe w woj. tarnopolskim. Po zajęciu przez wojska sowieckie we IX 1939 roku utracone na rzecz Ukrainy.

Ciekawostki

Stan obecny:

 Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)