Położenie

Dzielnice
Praga Południe
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Klemens Augustyn Kordecki OSPPE (1603-1673) - przeor zakonu Paulinów, dowódca obrony Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego. Pochodził z podkaliskich Iwanowic, studiował filozofię w kaliskim kolegium jezuickim i teologię w takimże kolegium w Poznaniu. Prawdopodobnie też otarł się jako żołnierz o walki wojny trzydziestoletniej. W 1633 roku wstąpił do zakonu Paulinów i wówczas to przyjął zakonne imię Augustyn. Przez siedemnaście lat służył w klasztorach Wielkopolski, w 1650 roku znalazł się na Jasne Górze. Sześciokrotnie pełnił tam funkcję przeora a dwa razy prowincjała klasztoru. Wsławił się jego obroną podczas oblężenia szwedzkiego (8 XI - 27 XII 1655), co opisał trzy lata potem w swoim dziele "Nowa Gigantomachia". Zmarł w klasztorze w Wieruszowie, spoczął na Jasnej Górze w miejscu dziś nieznanym.

Do 1954.04.12 był patronem obecnej ul. Teodora Axentowicza.

Ciekawostki

Stan obecny:

Bloki Osiedla Młodych. Powstały w 1956-61 wg proj. Tadeusza Kobylańskiego i Stefana Ciechanowicza. Początkowo osiedle zwano osiedlem Bezdomnych Kochanków, bo powstawało dla osób młodych i bez mieszkań. Zamieszkało tu 3500 lokatorów. Bloki dobudowano nieco później, między Garwolińską a Wspólną Drogą.

Nr 49: Blok mieszkalny. Nowa plomba.

Nr 54: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16.

Nr 62: w tym domu mieszkał Henryk Roman Frąckiewicz (1929-1999) - profesor Politechniki Warszawskiej, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, członek korespondent PAN, twórca oryginalnej i jedynej w świecie polskiej technologii kształtowania laserowego metali. Posiadał osiem patentów w tej dziedzinie, w tym trzy udzielone przez amerykański urząd patentowy.

Data nadania nazwy: 1926.09.27

KomentarzeKomentarze (0)