Położenie

Dzielnice
Bielany
Osiedla
Wawrzyszew

Informacje

Dodaj treść

Dante Alighieri (1265-1321) - najwybitniejszy poeta włoski, protoplasta humanizmu. Pochodził z Florencji, gdzie studiował m.in. filozofię, literaturę i teologię. Jego najsłynniejszym dziełem jest "Boska Komedia", inne to m.in. "O Monarchii", "O Języku Ludowym" czy "Nowe Życie". W 1295 roku zaangażował się w politykę, co w efekcie doprowadziło do wplatania w walki pomiędzy dwoma stronnictwami, oskarżenia go o przekupstwo i wygnanie z miasta. Udał się wówczas na tułaczkę, goszcząc na dworach włoskich mecenasów sztuki. Zmarł na malarię w Rawennie, gdzie został pochowany.

Ciekawostki

Ulica powstała na pocz. 70 XX w.

Stan obecny:

Bloki osiedla Wawrzyszew. Powstały w 1973-8 wg proj. Ryszarda Tomickiego. Projekt był następujący: między blokami pełno zieleni, ośrodki sportowe, środkiem osiedla płynie potok do stawów, nad którymi są wypożyczalnie sprzętu pływającego i kawiarnie... W związku z brakiem funduszy i możliwości powstały długie mrówkowce na 20.000 lokatorów, potok ujęto w podziemny kanał, ośrodki handlu powstały wiele lat później...
Warto dodać, że budowa trwała jeszcze w latach 80, dobudowano kilka punktowców na wolnej przestrzeni oraz ukończono budowę szkoły. Obecnie również się zabudowuje nowymi osiedlami, są to już jednak osobne osiedla za płotem. (Lavinko - dziękujemy za uzupełnienia!)

Data nadania nazwy: 1973.05.15

KomentarzeKomentarze (0)