Położenie

Dzielnice
Bielany
Osiedla
Wawrzyszew

Informacje

Dodaj treść

William Szekspir (1564-1616) - najwybitniejszy angielski dramaturg, także poeta, aktor i reformator teatru. Przyszedł na świat w Stratford-upon-Avon. O początkach jego życia i twórczości niewiele wiadomo. Po raz pierwszy miał się zetknąć z teatrem w 1581 roku, goszcząc w domach mecenasów trup teatralnych. W Londynie znalazł się siedem lat później i miał wówczas być aktorem a także autorem scenicznych przeróbek. Jako poeta zadebiutował w 1593 roku poematem "Wenus i Adonis", w następnym roku opublikował zaś "Gwałt na Lukrecji", dzięki którym został zauważony w kręgach dworskich i w 1596 roku uzyskał tytuł szlachecki. Był już wówczas członkiem Trupy Lorda Szambelana, w swym dorobku miał kroniki ("Henryk VI"), komedie ("Komedia omyłek", "Dwaj panowie z Werony", "Stracone zachody miłości", "Wiele hałasu o nic") i tragedie ("Romeo i Julia"). Stając się popularnym tworzył coraz więcej, bowiem jego przedstawienia były najchętniej oglądane. Od 1599 roku wystawiane były one we własnym teatrze The Globe a następnie w Blackfriars Theatre. Tam właśnie wystawione zostały m.in. "Wieczór Trzech Króli", "Hamlet", "Makbet", "Antoniusz i Kleopatra", "Otello", "Król Lear" czy     "Wszystko dobre, co się dobrze kończy". Był również autorem 154 sonetów. Prawdopodobnie w 1610 roku powrócił do rodzinnego miasta - tam napisał "Zimową opowieść", "Henryka VIII", "Dwóch szlachetnych krewnych", "Cardenio" oraz "Burzę", tam też zmarł.

Ciekawostki

Stan obecny:
 
 Bloki osiedla Wawrzyszew. Powstały w 1973-8 wg proj. Ryszarda Tomickiego. Projekt był następujący: między blokami pełno zieleni, ośrodki sportowe, środkiem osiedla płynie potok do stawów, nad którymi są wypożyczalnie sprzętu pływającego i kawiarnie... W związku z brakiem funduszy i możliwości powstały długie mrówkowce na 20.000 lokatorów, potok ujęto w podziemny kanał, ośrodki handlu powstały wiele lat później...
Data nadania nazwy: 1973.05.15

KomentarzeKomentarze (0)