Położenie

Dzielnice
Bielany
Osiedla
Huta

Informacje

Dodaj treść

Zgrupowanie Kampinos - oddziały wojskowe podległe AK, sformowane 7 VIII 1944 roku i walczące na obszarze Puszczy Kampinoskiej. Powstały z połączenia wszystkich walczących tu oddziałów (I Batalionu "Nalibockiego", II Batalionu Kampinowskiego" oraz 27. Pułku Ułanów im. S. Batorego) utworzonych uprzednio na bazie żołnierzy oddziałów z Puszczy Nalibockiej oraz Rejonu VIII Obwodu "Obroża". Pierwszym dowódcą został kpt. Józef Krzyczkowski ps. "Szymon" (1901-1989), drugim zaś (od 23 VIII) mjr Alfons Kotowski ps. "Okoń" (1899-1944). Podporządkowane Grupie AK "Północ" zostały rozformowane 30 IX po rozegranej dzień wcześniej bitwie pod Jaktorowem, w której poległa większość żołnierzy.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
2006.10.23. Wcześniej (1960.10.14 - 2006.10.23) nosiła imię Wincentego Pstrowskiego.

KomentarzeKomentarze (0)