Smoleńskiego Władysława

Położenie

Dzielnice
Bielany
Osiedla
Marymont-Ruda

Informacje

Dodaj treść

Władysław Smoleński (1851-1926) - historyk, przedstawiciel warszawskiej szkoły historycznej. Pochodził z Grabienic Małych niedaleko Niedzbórza na Mazowszu, kształcił w Lipnie i Mławie, ukończył Gimnazjum Rządowe w Płocku a następnie Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo był asesorem, następnie radcą Prokuratorii Skarbu i nauczycielem na pensjach dla panien. Jako trzydziestolatek znalazł się wśród członków Akademii Umiejętności a rok później jego własna uczelnia nadała mu tytuł profesorski. Był wybitnym specjalistą w zakresie historii XVIII-wiecznej Polski a szczególnie dziejów szlachty mazowieckiej. Był zwolennikiem odkrywania - poza zdarzeniami politycznymi - wewnętrznych dziejów państwa. Jego najsłynniejsze publikacje to niewątpliwie "Dzieje narodu polskiego", "Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej", "Przewrót umysłowy w Polsce XVIII wieku", "Szkoły historyczne w Polsce", "Ostatni rok Sejmu Wielkiego", "Jan Dekert, prezydent Starej Warszawy i sprawa miejska podczas Sejmu Wielkiego" oraz "Mieszczaństwo warszawskie w końcu XVIII wieku". Należał do grona założycieli Towarzystwa Naukowego Warszawskiego a w 1907 roku zainicjował powołanie do życia Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie. Przez wiele lat był wykładowcą uniwersyteckim. Zmarł w Warszawie.
 
 Spoczywa:
 Cmentarz Powązkowski, kwatera 69, rząd I, miejsce 10 (plakieta jest dziełem Czesława Makowskiego).

Ciekawostki

Ulica powstała w latach 30 XX w.
 
 Stan obecny:
 
 Nr 27a: Blok mieszkalny. Powstał w 1968 wg proj. Rity Stachowicz. 11 pięter.
Bloki osiedla Skarpa Marymoncka. Powstały w 1970-3 wg proj. Krzysztofa Stańczyka.
Nr 31: Gimnazjum Krawieckie Stowarzyszenia „Nauka i Praca. Budynek powstał w 1937 dla zgromadzenia sióstr. W 1939 była tu już szkoła podstawowa, tzw. „cioty. Na pocz. XXI w. pracownia Bulanda & Mucha przerobiła budynek. Mieści się tu Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 74 im. Bł. Honorata Koźmińskiego i Gimnazjum nr 13 im. Franciszki Marii Witkowskiej (współzałożycielka zgromadzenia sióstr imienia Jezus, prowadzących szkołę). Szkoła założona została przez patronów szkoły w 1889.
Przedszkole Sióstr Imienia Jezus.
Topola czarna. Pomnik przyrody, przy boisku. Obwód pnia 600 cm.
Kaplica Sióstr Najświętszego Imienia Jezus. Powstała w 1981.
Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus. Powstał na starym dworku z 1932.
Data nadania nazwy: 1933.12.14

KomentarzeKomentarze (0)