Placówka

Informacje

Placówka (Kaliszówka) - wieś lub folwark założone w pobliżu Młocin w latach `20 XX w., powstały na rozparcelowanych uprzednio terenach. Całkowicie zniszczona podczas walk we IX 1939 roku. W 1951 roku tereny te włączono w administracyjne granice Warszawy.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Wóycickiego od północno-wschodniej granicy terenu Walcowni Metali „Norblin”, ul. Wólczyńska do ogrodzenia Centrozłomu, dalej wzdłuż ogrodzenia Centrozłomu w kierunku płn.-wsch, następnie wzdłuż ogrodzenia Huty do terenu Walcowni „Norblin”.