Zielona-Grzybowa

Informacje

Zielno-Grzybowa – wzmiankowana już w XVII w. osada Zielona znajdowała się przy trakcie łączącym Grochów ze Stanisławowem. Była maleńka, tuż przed wybuchem powstania listopadowego liczyła zaledwie 3 domy i 12 stałych mieszkańców. W jej pobliżu stała karczma o nazwie Zielona, wokół której powoli zaczęła powstawać wieś. W 1885 roku należała ona do powiatu warszawskiego (gmina Okuniew, parafia Długa Kościelna), liczyła 245 mórg (ok. 130 ha) i 68 stałych mieszkańców. Słabe gleby nie pozwalały na utrzymanie się z nich mieszkańcom, dlatego też powstały tu pierwsze letniska dla warszawiaków chcących wypoczywać w lesie. Z czasem zaczęli oni wykupywać działki i stawiać własne domy. Znacznie bardziej rozbudowała się Zielona (176 domów), przynależna od 1924 roku do gminy Wawer z siedzibą władz w Rembertowie. Obie wsie tak się jednak do siebie zbliżyły, że zatarła się granica pomiędzy nimi.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Wspólna, ul. Sosnowa, południowa granica lasu za osiedlem, ul. Długa, ul. Mokra, ul. Niemcewicza, trasa projektowanej autostrady (fragmentarycznie wzdłuż ul. Matejki), ul. Prusa, ul. Liściasta, ul. Wawerska, ul. Jagiellońska.