Położenie

Dzielnice
Wesoła
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Nazwa ulicy miała ją charakteryzować - rzeczywiście, jest dość krótka.
Do 1954.04.12 taką samą nazwę nosiły dzisiejsze ulice: Mieczysława Frenkla, Benedykta Hertza, Przodowników, Snycerska, Tarnobrzeska i Zegarowa, do 1954.05.20 ulice: Wojsławicka oraz Zagrodecka, do 1957.05.28 ul. Jałowcowa, do 1961.11.24 ul. Waligóry, do 1979.01.01 ul. Śmigielska, do 1979.01.31 część ul. Łanowej zaś do 1992.04.02 ul. Kwitnącej Wiśni.

Ciekawostki

Stan obecny:

Nr 1: Zespół Szkół nr 94. Szkołę wzniesiono dzięki pomocy Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. Budynek powstał w 1936 wg proj. Bogdana Lewandowskiego. 19 września 1937 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku publicznego dwóch budynków: Domu Pracy Społecznej im. Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Szkoły Powszechnej im. Polskiej Organizacji Wojskowej.Po otwarciu szkoły odbyło się poświęcenie sztandaru szkoły, ufundowanego przez społeczeństwo Zielonej-Grzybowej i Peowiaków. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Pani Marszałkowa Piłsudska i generał Trojanowski - reprezentujący chrzestnego ojca sztandaru Marszałka Rydza-Śmigłego.gestapo skonfiskowało podręczniki do historii i geografii a pan Śmigielski został aresztowany, wywieziony na Pawiak i tam rozstrzelany w 1944. Nie znaleziono jedynie sztandaru. W 1945 kierownictwo objął Walenty Mikita. Było tylko pięciu nauczycieli na 95 zgłoszonych uczniów. Stoły były wypożyczone od gospodarzy, a młodzież siedziała z braku ławek na zwykłych deskach. Nie było studni ani ubikacji. W tym samym roku nastąpiło odsłonięcie tablicy, ufundowanej przez pana Więckowskiego, poświęconej pomordowanym przez okupanta uczniom szkoły. W 1949 szkołę przeorganizowano zgodnie z ówczesnymi trendami oświaty, na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia podstawowego. W tymże roku przyszedł rozkaz oddania sztandaru, pozdejmowania krzyży i usunięcia napisu PUBLICZNA SZKOŁA POWSZECHNA STOPNIA PODSTAWOWEGO IM. P.O.W. W ZIELONEJ-GRZYBOWEJ. Walenty Mikita zadecydował o schowaniu sztandaru w jego domu prywatnym. Schowano również litery. Pamiątki przetrwały lata, ale potem w nieznanych okolicznościach przepadły, a poszukiwania nie przyniosły efektów. Mimo ogromnych trudności w roku 1968 udało się skończyć rozbudowę szkoły, liczba dzieci uczęszczających do szkoły wynosiła 415, a grono nauczycielskie liczyło 15 osób. W roku 1975 Kuratorium przysłało akt nadania szkole imienia - porucznika Władysława Krawczyka, żołnierza poległego w czasie II wojny światowej na tych terenach. W 1993 nastąpiło przywrócenie Szkole Podstawowej nr 2 imienia Polskiej Organizacji Wojskowej i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W roku 1995 oddano do użytku halę sportową. Uroczystego poświęcenia hali dokonał ksiądz proboszcz Józef Skarpetowski i ksiądz dziekan Stefan Wysocki. W 1999, w wyniku reformy szkolnictwa, przy Szkole Podstawowej im. P.O.W. w Wesołej powstało Gimnazjum nr 2. Dyrektorem gimnazjum została pani Elżbieta Obiedzińska. Kolejną pamiętną datą w historii szkoły był 12 maja 2006 r. Wtedy to odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 118 imienia Pierwszej Kompanii Kadrowej. Obecnie, od 2004, mieszczą się tu Szkoła Podstawowa nr 172 im. POW i Gimnazjum nr 118.
Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)