Położenie

Dzielnice
Wesoła
Osiedla
Groszówka

Informacje

Dodaj treść

Mikołaj Kopernik (1473-1543) - astronom, matematyk, prawnik, ekonomista, lekarz, także tłumacz poezji włoskiej. Pochodził z Torunia, kształcił w Krakowie, Bolonii, Padwie i Ferrarze. W 1504 roku powrócił do kraju i zamieszkał w Lidzbarku Warmińskim, gdzie odbył staż lekarski i... został kanonikiem miejscowej kapituły. Sześć lat później - otrzymawszy kanonię warmińską - zamieszkał we Fromborku. Tam oddał się swojej największej pasji - obserwacji nieba i pisaniu dzieła swojego życia "O obrotach ciał niebieskich", w którym przedstawił swoja teorię heliocentryczną opartą na trzech założeniach: planety poruszają się po kolistych torach wokół Słońca, Ziemia obraca się wokół własnej osi a także że Ziemia jest jedną z owych planet. Podczas wojny polsko-krzyżackiej był jednym z dowódców obrony Olsztyna (1520-21). Gdy jego obserwatorium zostało zniszczone przez Krzyżaków wykupił jedną z wież katedralnych i tam zamieszkał, mając najlepsze warunki do dalszych obserwacji nieba. Bacznie opisywał wszystkie zaćmienia Słońca a przy okazji przeprowadzanych obliczeń odkrył właściwości funkcji secans. Następnie zajął się reformą monetarną, formułując prawo wypierania lepszego pieniądza przez gorszy. Był również autorem "Trygonometrii" - dzieła, w którym przedstawił cięciwy kół a także boki i kąty trójkątów prostych. Zmarł we Fromborku.
Upamiętnienia:
Pomnik, dłuta duńskiego rzeźbiarza B. Thorvaldsena, wystawiony na Krakowskim Przedmieściu w 1830 roku.

Do 1954.04.12 był patronem dzisiejszych ulic: Fromborskiej i Planetowej, do 1960.05.05 ul. Kosmosu, do 1960.10.14 ul. Orbity a do 1979.01.01 ul. B. Wapowskiego.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)