Położenie

Dzielnice
Wesoła
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Jan Kochanowski (1530-1584) jeden z największych poetów polskich. Pochodził z Sycyny, kształcił w Akademii Krakowskiej, Królewcu i Padwie. Podróżował do Włoch i Francji, później związał się z dworem Zygmunta II Augusta, zostając jego dworzaninem i jednym z sekretarzy.Prawdopodobnie w 1570 roku osiadł w Czarnolesie. O początkach jego drogi poetyckiej prawie nic nie wiadomo - wspomniana jest "Pieśń o potopie", jednak pierwszym znanym z druku dziełem jest "Epitaphium Cretcovii" z 1558 roku. Wzorował się na literaturze greckiej, łacińskiej i włoskiego renesansu a w swoich dziełach odzwierciedlił problemy polityczne i światopoglądowe drugiej połowy XVI w. Opisywał zarówno uroku otaczającej go rzeczywistości (cykl pieśni), jak bunt przeciw śmierci ("Treny"), upamiętniał wydarzenia aktualne mu wydarzenia ("Pieśń o spustoszeniu Podola przez Tatarów"), jak i historyczne ("Odprawa posłów greckich" - pierwsza polska tragedia renesansowa). Był bacznym obserwatorem życia dworskiego, którego opis przedstawił w swoich "Fraszkach", bliskie były mu również tematy religijne (hymn "Czego chcesz od nas Panie..."). Zmarł na atak serca podczas pobytu w Lublinie, wnosząc tam skargę do króla w sprawie zabójstwa swojego szwagra. Po licznych perypetiach dziś jego symboliczny grób znajduje się w kościele w Zwoleniu.

Do 1954.04.12 był patronem dzisiejszej ul. Urszuli a do 1979.01.01 ul. Józefa Czechowicza.

Ciekawostki

Stan obecny:
Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)