Położenie

Dzielnice
Wesoła
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Jan Kiliński (1760-1819) szewc, radca miejski, jeden z przywódców mieszczan podczas powstania kościuszkowskiego. Pochodził z Trzemeszna w Wielkopolsce, do stolicy przybył około 1780 roku i dość szybko stał się jednym z najlepszych rzemieślników w tym mieście. Od 1789 roku mieszkał we własnej kamienicy przy ul. Szeroki Dunaj. W 1791 roku został deputowanym Starego Miasta, zaś rok później radnym. Aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do wybuchu insurekcji, to on wyznaczył jej termin na 17-18 IV (podczas wcześniejszych przesłuchań przez władze carskie to on wydobył z żołnierzy potrzebne mu informacje). Po zaciekłych walkach na terenie Starego Miasta, Muranowa i Grzybowa został wybrany dowódcą straży królewskiej pilnującej króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Początkowo związany z jakobinami, po serii wykonanych przez nich samosądów skłaniał się ku działaczom prawicowym. Po upadku powstania więziony przez władze carskie w Twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu a potem w głębi Rosji. W Warszawie znalazł się dopiero po czterech latach i wycofał się z życia politycznego. Autor pamiętnika z niewoli i wspomnień z lat 1814-18 zmarł w stolicy.
 

Upamiętnienia:
ul. Freta 10 - kościół o.o. Dominikanów - tablica pamiątkowa ufundowana przez rzemieślników warszawskich.
ul. Podwale u wylotu ul. Piekarskiej - pomnik zaprojektowany przez Stanisława Jackowskiego, wzniesiony w 1936 roku na placu Krasińskich, usunięty przez hitlerowców, przechowany potem w Muzeum Narodowym, ustawiony został ponownie w 1959 roku.
ul. Powązkowska 14 - zachodnia ściana kościoła św. Karola Boromeusza - tablica pamiątkowa w pobliżu miejsca domniemanego grobu, wmurowana w 1960 roku.
ul. Szeroki Dunaj 5 - Tablica pamiątkowa z brązu na frontowej ścianie jego własnego domu, pierwotnie odsłonięta 4 IV 1916 roku (przetrwała do II wojny światowej), ponownie odsłonięta 9 IV 1961 roku.

Przed wojną patronował dzisiejszej ul. Porębskiej, do 1954.04.12 ulicom: Rozewskiej i Szachowej, do 1954.05.20 ul. Podkowy, do 1961.11.24 ul. Działyńczyków zaś do 1979.01.01 ul. Braterstwa Broni.

Ciekawostki

Stan obecny:
Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)