Położenie

Dzielnice
Wesoła
Osiedla
Wesoła-Centrum

Informacje

Dodaj treść

Hanka Sawicka wł. Hanna Krystyna Szapiro (1917-1943) - działaczka komunistyczna żydowskiego pochodzenia. Przyszła na świat w Krakowie, była cioteczną siostrą Stefana Kisielewskiego. W rodzinnym mieście uczęszczała do szkoły podstawowej i gimnazjum, naukę kontynuowała zaś w Warszawie, do którego to miasta wraz z rodzicami sprowadziła się w 1931 roku. Tu, po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, rozpoczęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, kształcąc się później równolegle również w Studium Pracy Społeczno-Oświatowej działającym przy Wolnej Wszechnicy Polskiej. Od 1935 roku była aktywistką Organizacji Młodzieży Socjalistycznej ""Życie"", działającej pod politycznym patronatem nielegalnego wówczas Komunistycznego Związku Młodzieży Polski oraz Komunistycznej Partii Polski. Po wybuchu II wojny światowej zaangażowała się w redagowanie pierwszego podziemnego pisma ""Wolność"", działając też w Robotniczym. Komitecie Pomocy Społecznej. Związała się wówczas z organizacją młodzieżową ""Spartakus"" a po jego rozwiązaniu w 1940 roku została członkiem tzw. grupy akademickiej, w której gromadziła się młodzież o poglądach komunistycznych. Po napaści Niemiec na ZSRR stworzyła ""Biuletyn Radiowy"", będący tubą stalinowskiej propagandy. Była ich łącznikiem z innymi organizacjami popierającymi politykę stalinowską, m.in. organizacją ""Sierp i Młot"" oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół ZSRR. Wówczas to przyjęła pseudonim, kiedy to wraz z rodziną musiała ukrywać się przed Niemcami ze względu na swoje pochodzenie. Aktywnie działała wówczas na rzecz pomocy mieszkańcom getta, zainicjowała również powstanie Komitetu Pomocy Ofiarom Faszyzmu. W 1942 roku znalazła się w szeregach Polskiej Partii Robotniczej. 3 II 1943 roku została przewodniczącą Zarządu Głównego tworzącego się dopiero wówczas Związku Walki Młodych i współredaktorem jego organu prasowego - ""Walki Młodych"". Ciężko ranna w zasadzce zorganizowanej przez gestapo przy ul. Mostowej w Warszawie, została przewieziona na Pawiak, gdzie zmarła po kilkunastu godzinach. 
 
Spoczywa:
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera 6c, rząd I, miejsce 1.
 
Upamiętnienia:
ul. Mostowa 2 - frontowa ściana budynku - tablica (odsłonięcie 24 II 1952).
Wydział Prawa UW - tablica na gmachu (odsłonięcie 16 II 1962) - dziś obie nieistniejące.
 
1957.04.07 - 1991.03.26 była patronką dzisiejszej ul. Kazimierza Pużaka, do 1960.03.31 zaś ul. Zesłańców Polskich (1960.03.31 - 1998.06.18 jej miejsce zajął Janek Krasicki).

Ciekawostki

Data nadania nazwy:

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)