Położenie

Dzielnice
Wesoła
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Alabaster- nazwą tą są określane dwa materiały bardzo do siebie podobne, o strukturze drobnoziarnistej, na bazie minerałów: jeden gipsu, drugi kalcytu różniące się jednak stopniem twardości (pierwszy można bez trudu porysować paznokciem, drugi dopiero przy użyciu ostrego noża z dobrej jakościowo stali). Już w starożytności miał on szerokie zastosowanie np. do wyrobu kanop (naczyń grobowych), waz, flakoników, naczynek na wonności, w formie sproszkowanej jako baza kosmetyków,w rzeźbiarstwie. Ze względu na twardość i dobrą przepuszczalność światła alabaster kalcytowy był wykorzystywany także do wykładania posadzek oraz wypełniania okien. Obecnie alabaster stosuje się do produkcji szkła i farb oraz po wypaleniu - w budownictwie, do wyrobu ornamentów.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)