Józefa Chmiela

Położenie

Dzielnice
Ursus
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Są dwie postaci o tym imieniu.

Józef Chmiel (1886-1959) - pedagog, pierwszy dyrektor LO w Ursusie. Pochodził z zaboru austriackiego, był absolwentem Wydziału Filozoficzno-Matematycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo pracował na wschodzie Rzeczypospolitej - w Lidzie, Łomży oraz Bielsku Podlaskim. Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez Sowietów i przekazany NKWD. Osadzony w łomżyńskim więzieniu uniknął deportacji do Kazachstanu. Po uwolnieniu przedostał się do Warszawy. Opuszczając miasto po upadku Powstania Warszawskiego znalazł się w Ursusie, gdzie dość szybko doprowadził do otwarcia szkoły. Początkowo udało mu się zaadaptoać budynek przy dzisiejszej ul. Bohaterów Warszawy, doprowadzając do przeprowadzenia tam - mimo trudnych warunków lokalowych - egzaminów maturalnych już w VI 1946 roku. 24 XI 1946 roku Samorządowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące zostało przeniesione do budynku przy ul Regulskiej 8 (dziś ul. Regulska 22). Po upaństwowieniu szkoły w III 1949 roku i przekształceniu w Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego sprawował obowiązki jej dyrektora do 1 IX 1952 roku. Jako nauczyciel pracował, od I 1956 roku już w nowym budynku przy dzisiejszej ul. Sosnkowskiego 10 (szkoła otrzymała wówczas numer 56, obowiązujący do dziś), aż do śmierci.

Józef Chmiel (1897-1955) - robotnik, działacz partyjny i polityczny związany ze Śląskiem. Pochodził ze wsi Chorążyca niedaleko Miechowa, pracował jako górnik w kopalni "Saturn" w Czeladzi. Od 1919 roku był kolejno członkiem Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, PPS-Lewicy i KPP. Za swoją komunistyczną działalność osadzony w Berezie Kartuskiej, wyszedł na kilka miesięcy przed wybuchem wojny. Podczas okupacji znalazł się w niewoli i został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Po wyzwoleniu objął funkcję burmistrza czeladzi, zorganizował też w tym mieście komitet polskiej Partii Robotniczej a potem PZPR. Później, z ramienia partii, pełnił obowiązki dyrektora kopalni "Generał Zawadzki" i "Wiktoria" w Wałbrzychu. Zmarł w Czeladzi po długiej chorobie.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
1979.01.31

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

Komentarze



Komentarze (0)