Położenie

Dzielnice
Ursus
Osiedla
Gołąbki

Informacje

Dodaj treść

Zygmunt II August (1520-1572)  wielki książę litewski, król Polski, władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Był ostatnim królem Polski z dynastii Jagiellonów, synem Zygmunta Starego i Bony Sforzy. Trzykrotnie żonaty: z Elżbietą Habsburżanką, Barbarą Radziwiłłówną oraz Katarzyną Habsburżanką. Na króla Polski koronowany w 1530 roku, jeszcze za życia swojego ojca (elekcja vivente rege), co było jedynym takim przypadkiem w historii Polski. Jego rządy opierały się na współpracy z magnaterią i Senatem. Zygmunt wspólnie z wojskami litewskimi prowadził wojny z Rosją o Inflanty. W 1569 roku podpisał unię z Litwą w Lublinie, na mocy której oba państwa połączyły się w Rzeczpospolitą Obojga Narodów a on stanął na jej czele. Szukając wsparcia wśród szlachty w wojnie z Rosją zgodził się na tzw. egzekucję praw. Przystał zatem na część żądań, dotyczących egzekucji dóbr, formy sprawowania władzy, sądownictwa i wojska. Na okres jego panowania przypadł szczytowy rozwój reformacji, nastąpił też rozkwit sztuki renesansowej i literatury.

Ciekawostki

 Stan obecny:

Data nadania :

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)