Położenie

Dzielnice
Ursus
Osiedla
Szamoty

Informacje

Dodaj treść

Kazimierz Gierdziejewski (1888-1967) - inżynier, profesor odlewnictwa. Urodził się w zachodniej Gruzji, w miejscowości Kutaisi. Był absolwentem Politechniki Petersburskiej (rocznik 1910), po czym rozpoczął pracę w fabryce parowozów Hartmana, dokąd sprowadził w 1917 roku grupę kilkudziesięciu polskich formierzy, rdzeniarzy i oczyszczaczy. Do Polski przyjechał dopiero w 1920 roku, będąc już cenionym fachowcem. Zamieszkał w Warszawie (tuż przed wojną zajmował mieszkanie w kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 8) i początkowo kierował przebudową Fabryki Gerlach i Pulst, po roku zaś związał się z odlewnią "Poladżel", której został kierownikiem. Dość szybko rozpoczął jednak prace nad projektem a później budową odlewni powstających wówczas Zakładów Mechanicznych "Ursus". Kiedy prace zostały ukończone - w 1926 roku - objął funkcje dyrektora Fabryki Metalurgicznej "Ursus". Zorganizował tam produkcję części do samochodów Fiat 508 i Fiat 1500 oraz odlewów aluminiowych dla potrzeb lotnictwa i motoryzacji. Równolegle rozpoczął pracę pedagogiczną na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej, organizując tam Zakład Odlewnictwa. Sam stworzył też średnią i zawodową szkołę odlewniczą w Warszawie i Ursusie. Zasiadał w wielu komisjach, był członkiem towarzystw naukowych, zajmował się rozwojem form organizacyjnych i technicznych odlewnictwa. Podczas okupacji hitlerowskiej uczestniczył w tajnych kompletach technicznych. Po wojnie wyjechał do Krakowa, gdzie objął funkcję dyrektora miejscowego Instytutu Odlewnictwa. Niestety, na fali czystek politycznych został usunięty z tego stanowiska w 1952 roku. W swym dorobku naukowym miał ponad 100 prac i publikacji naukowych, m.in. "Zarys dziejów odlewnictwa polskiego", "Kalkulacja w odlewniach", "Kurs odlewnictwa", "Maszyny formierskie", "Metale i metalurgia", "Modelarstwo", "Nauczanie odlewnictwa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej", "Odlewanie rur żeliwnych w formach wirujących w Polsce", "Podstawy odlewnictwa", "Próby wytapiania żeliwa maszynowego na koksie krajowym", "Wpływ stopnia nawilżenia masy formierskiej na własności wytrzymałościowe lanych próbek ze stopów aluminium", "Współczesne metody i cele badania piasków formierskich", "Znaczenie przemysłu odlewniczego w ogólnej gospodarce narodowej", opracował również "Słownik terminologii odlewnictwa w 6 językach". Zmarł w Krakowie.

Upamiętnienia:
ul. Traktorzystów 32 - budynek Odlewni Metali Nieżelaznych ASMET S.A. (dawnej odlewni Z.M. Ursus) - tablica.
1979.01.31 - 1998.07.01 patronował niewielkiej, nieistniejącej dziś uliczce w Gołąbkach, biegnącej od ul. Stanisława Leszczyńskiego do ul. Zielonej Gęsi, pomiędzy ul. Piechoty Wybranieckiej a ul. Wincentego Kadłubka.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
2000.07.13

KomentarzeKomentarze (0)