Położenie

Dzielnice
Ursus
Osiedla
Czechowice

Informacje

Dodaj treść

Jerzy Władysław Michałowicz (1903-1936) - lekarz pediatra, działacz sportowy, prekursor medycyny sportowej. Pochodził z Petersburga, jego ojciec Mieczysław był znanym lekarzem pediatrą. Jako dwunastolatek wraz z rodzicami przeprowadził się do Krakowa a w 1919 roku - do Warszawy (dom przy ul. Lekarskiej 23). Tu w Gimnazjum św. Stanisława Kostki zdał maturę i po wojskowym epizodzie - udział w wojnie polsko-bolszewickiej - wstąpił na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1928 roku i rozpoczął praktykę pod kierunkiem ojca. Już wówczas aktywnie działał w Związku Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych, którego był współzałożycielem w 1925 roku a później sekretarzem generalnym. Powołał do życia Robotniczo-Akademicki Klub "Skra", udzielając się w sekcji piłki nożnej (od 1928 roku był prezesem Warszawskiego Okręgu Piłki Nożnej i wiceprezesem PZPN). Przy Klubie tym założył również Lekarską Poradnię Sportową, Wydział Sanitariuszy Sportowych a w 1933 roku przy ul. Czerwonego Krzyża stworzył Robotniczy Ośrodek Wychowania Fizycznego. Jako lekarz dziecięcy specjalizował się we wrodzonych wadach serca u niemowląt, dodatkowo odbywał praktyki w Oddziale Pracy Państwowej Szkoły Higieny, zajmując się zagadnieniami warunków pracy i przestrzegania higieny przez nieletnich robotników. Tematyka ta była mu bardzo bliska ze względu na poglądy - jeszcze jako student związał się ze Związkiem Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej a później wstąpił w szeregi Polskiej Partii Socjalistycznej, w strukturach której w 1931 roku doszedł do funkcji członka Rady Naczelnej. Krótko był dyrektorem Domu Wychowawczego im. ks. Baudouina w podwarszawskim Klarysewie, od X 1934 roku pełnił funkcję ordynatora Oddziału Niemowlęcego Szpitala dla Dzieci przy ul. Kopernika, gdzie prowadził też Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem. Opublikował prawie 100 prac naukowych, głównie z zakresu pediatrii i kultury fizycznej. Zmarł w Warszawie na szkarlatynę, którą zaraził się od jednego z dzieci.
 

Spoczywa:
Cmentarz Pow
ązkowski, kwatera 117, rząd IV, miejsce 19/20.

Upamiętnienia:
ul. Wawelska 5 - trybuna główna stadionu "Skra" - tablica (odsłonięcie - 29 X 1966).

Ciekawostki

Stan obecny:
 
 Data nadania nazwy:
1979.01.01. Wcześniej była podzielona na dwa fragmenty - jeden z nich nosił imię Gabriela Narutowicza, drugi zaś Orzechowa.

KomentarzeKomentarze (0)