Położenie

Dzielnice
Ursus
Osiedla
Skorosze

Informacje

Dodaj treść

Tadeusz Cyprian Hennel (1888-1962) - inżynier nierozerwalnie związany z dziejami Ursusa. Urodził się na warszawskiej Woli. Ukończył Szkołę Inżynierską w Mittweidzie (jako członek PPS zagrożony aresztowaniem musiał uciekać z granic Królestwa Polskiego). Okres I wojny światowej spędził w Rosji, pracując w zakładach Hartmana w Ługańsku. W 1920 roku był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. W okresie międzywojennym początkowo pracował w zespole projektowym Zakładów Mechanicznych "Ursus" (znajdowały się jeszcze przy ul. Skierniewickiej 27/29), Mieszkał wtedy w kamienicy znajdującej się tuż przy siedzibie fabryki. W 1923 roku został przeniesiony do podstołecznych wówczas Czechowic, gdzie rozpoczęto budowę fabryki, mającej dostarczyć 1050 ciężarowych samochodów dla potrzeb tworzącego się w niepodległej Polsce wojska. Początkowo piastował stanowisko kierownika wydziału mechanicznego, by w efekcie zostać zastępcą dyrektora ds. inwestycyjnych całej fabryki. Okres okupacji hitlerowskiej spędził w Ursusie (mieszkał przy ul. Sobieskiego 3, dzisiejsza ul. Dzieci Warszawy), był posądzony przez Niemców o sabotaż, za co kilka tygodni więziony był na Pawiaku. Po wojnie doprowadził do odzyskania znacznej części sprzętu fabryki rozgrabionego przez Niemców, został też zastępcą dyrektora ds. technicznych. W 1950 roku przeszedł na emeryturę. Do końca życia mieszkał w domu przy ul. Hanki Sawickiej 3 (dziś K. Pużaka).

Spoczywa:
Cmentarz Powązkowski, kwatera R, rząd II, grób 26 (rodzinny).

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania:
2004.05.13

KomentarzeKomentarze (0)