Położenie

Dzielnice
Ursus
Osiedla
Gołąbki

Informacje

Dodaj treść

Piechota Wybraniecka - oddziały wojskowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów utworzone w Koronie w 1578 roku przez Stefana Batorego, wzorującego się na tych siedmiogrodzkich (na Litwie powstały siedemnaście lat później). Początkowo obowiązkiem mieli być objęci wszyscy chłopi (co pozwoliłoby na stworzenie stałej, kilkunastotysięcznej piechoty narodowego autoramentu), jednakże Sejm ograniczył tę liczbę do jednego chłopa z 20 łanów królewszczyzn. Wybraniec otrzymywał własne gospodarstwo, był zwolniony od wszelkich powinności, natomiast zobowiązany był do stawienia się na wezwanie w błękitnym mundurze określonego kroju i z uzbrojeniem, na który składały się rusznica, topór o długim stylisku i szabla.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy: 1979.01.01. Wcześniej nosiła imię Stefana Batorego.

KomentarzeKomentarze (0)