Położenie

Dzielnice
Śródmieście
Osiedla
Solec

Informacje

Dodaj treść

3 maja 1791 roku - data uchwalenia przez Sejm Wielki pierwszej polskiej (a drugiej - po amerykańskiej - na świecie) konstytucji. Była to Ustawa Rządowa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Do 1954.04.12 taką nazwę nosiła obecna ul. Panny Wodnej, do 1954.05.20 ul. Robotnicza a do 1960.05.05 ul. Dzierzby.

Ciekawostki

Stan obecny:

Przystanek PKP Powiśle. Powstał w 1954-63 wg proj. Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka.

Nr 1: Stacja obsługi Volvo Zbrzeźniak.

Nr 2: Kamienica Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ‘Domy Spółdzielcze’. Powstała w 1929-31 wg proj. Wincentego Oczykowskiego. Kamienica była na tyle duża (196 mieszkań w 11 klatkach), że miała wówczas adres 3 Maja 2\4\6. Do dziś w budynku działają przedwojenne windy. Sama spółdzielnia założona została w 1923, należało do niej wiele znanych osób, m.in. Dubois, Matejko, Pużak, Sapieha. Większość osób związana była z PPS, dzięki temu umieszczono tu archiwum PPS i Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W czasie powstania bronili się w budynku żołnierze AK 1138 i 1139 plutonu 3. kompanii zgrupowania "Konrad". Zostali oni rozstrzelani 02.08.1944 pod mostem. W czasie wojny budynek nie ucierpiał za bardzo. W latach 1939-1943 mieszkał tu wraz z matką Marek Hłasko (1934-1969) - pisarz. W latach ’70 mieściła się tu w mieszkaniu Elżbiety Regulskiej drukarnia i skład pism Robotnik i Głos. 13.12.1981 MO weszła do mieszkania i internowała mieszkańców. W budynku mieszkali m.in. Stanisław Dubois, Tomasz Lis z Hanną Smoktunowicz, czy Zbigniew Religa. W 2009 dom otrzymał nagrodę Mister Kwiatów  2009 w XXVI edycji konkursu "Warszawa w kwiatach" organizowanego przez Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Nr 5: Kamienica. Przed wojną mieszkała tu Mieczysława Ćwiklińska i Lucyna Messal. W tym domu mieszkał profesor Aleksander Jackiewicz (1915-1988) - teoretyk i krytyk filmu, historyk sztuki, krytyk literacki, powieściopisarz, autor licznych publikacji naukowych (m.in. "Latarnia czarnoksięska (szkice o filmie i innych sztukach)""Niebezpieczne związki literatury i filmu""Historia literatury w moim kinie""Antropologia filmu") i powieści (np. "Romans w Cannes""Madame","Spotkanie w Santa Margherita""Klaudia""Ucieczka Maury").

Nr 5a: Kamienica Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Powiśle".

Nr 7b: Kamienica Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Powiśle".

Nr 12: Kamienica Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Powiśle".

Nr 14: Kamienica.  W podwórzu na ścianie kapliczka z figurą Matki Boskiej trzymającej na prawym ręku małego Jezusa. Za wizerunkiem harcerska lilijka.

Osiedle Solec. Powstało w latach ’60 wg proj. Zygmunta Stępińskiego.

Osiedle 3 Maja. Bloki powstały po stronie południowej ulicy w 1972-3 wg proj. Zbigniewa Chruścielewskiego. Na osiedle składają się 2 pawilony i 4 bloki 10-piętrowe. Zamieszkało tu ok. 1500 osób.

Bloki. 3 bloki i pawilon w okolicy Kruczkowskiego\Orłowicza z 1971-3 wg proj. Stanisława Fijałkowskiego. 

Jesienią 1920 ustawiono tu sarkofag zwieńczony tablicą Poległym Za Ojczyznę z orłem. 02.10.1920 odbyły się tu uroczystości z udziałem Wincentego Witosa i Trąmpczyńskiego

Data nadania nazwy: 1921.07.05. 1946.11.27 - 1949.03.26 nosiła imię gen. Władysława Sikorskiego.

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)