Stanisława Dubois

Położenie

Dzielnice
Śródmieście
Osiedla
Muranów

Informacje

Dodaj treść

Stanisław Dubois (1901-1942) - działacz socjalistyczny. Ten rodowity warszawiak uczęszczał do najbardziej renomowanych miejscowych gimnazjów - Mikołaja Reja, Jana Zamoyskiego oraz Wojciecha Górskiego, w którym zaprzyjaźnił się ze swoim polonistą Norbertem Barlickim. Aktywnie działał w tajnym harcerstwie, w 1918 roku wstąpił do Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej, niedługo potem zostając członkiem PPS. Był uczestnikiem powstań śląskich, podczas wojny polsko-bolszewickiej jako ochotnik został żołnierzem Wojska Polskiego. W latach 20-tych, jako student Wydziału Prawno-Ekonomicznego Wolnej Wszechnicy Polskiej mieszkał przy ul. Flory. W 1925 roku został sekretarzem redakcji "Robotnika". Podczas przewrotu majowego poparł Józefa Piłsudskiego, jednak na wieść o odmowie przyjęcia funkcji prezydenta potępił go za tę decyzję, co prawdopodobnie stało się przyczyną jego aresztowania w 1930 roku i uczestnictwa w procesie brzeskim. Był wówczas najmłodszym posłem na sejm. Dążył do jednomyślności KPP oraz PPS, do czego jednak nigdy nie doszło z winy tej drugiej partii. W 1938 roku skrytykował ją nawet za odejście od ideałów i zrezygnował z zasiadania w Radzie Naczelnej. 24 VIII 1940 roku - prawdopodobnie na podstawie donosu Antoniego Opęchowskiego, którego spoliczkował kilkanaście lat wcześniej podczas jednego z wieców partyjnych - został aresztowany w restauracji "Kazika" przy ul. Ordynackiej i osadzony na Pawiaku. Po bestialskich przesłuchaniach został wywieziony do obozu w Oświęcimiu, gdzie rozstrzelano go po ujawnieniu udziału w tajnej organizacji więziennej.
 

Upamiętnienia:
al. 3 Maja 2 - frontowa ściana domu, w którym mieszkał w latach 1931-1940 - tablica z brązu (odsłonięcie - 21 VIII 1957).

W latach 1947-1950 jego imieniem nazwana była obecna ul. Krucza.

Ciekawostki

Przed wojną nazywała się ul. Dow Beera Meiselsa ku pamięci miejskiego nadrabina. Po zniszczeniach wojennych na tej ulicy wyrosła zupełnie inna, nazwana imieniem Dubois.

Stan obecny:

Nr 2: Blok osiedla Muranów. Powstały w 1956-69 wg proj. Wacława Eytnera, Tadeusza Mrówczyńskiego, Tadeusza Perzyńskiego i Stanisława Rymaszewskiego.

Nr 3: Przedszkole nr 11. Powstało w 1960. W 1994 budynek wyremontowano. Wprzedszkolu mieszczą się 4 oddziały dla dzieci wwieku od 3 do 5-u lat. Każdy oddział liczy 25 dzieci. Sale dziecięce wyposażone są westetyczne ifunkcjonalne meble spełniające standardy przyjęte dla małego dziecka.

Nr 4: Blok osiedla Muranów. Powstały w 1956-69 wg proj. Wacława Eytnera, Tadeusza Mrówczyńskiego, Tadeusza Perzyńskiego i Stanisława Rymaszewskiego.

Nr 5: Blok osiedla Muranów. Powstały w 1956-69 wg proj. Wacława Eytnera, Tadeusza Mrówczyńskiego, Tadeusza Perzyńskiego i Stanisława Rymaszewskiego.

Nr 5a: Biurowiec Vitana. Powstał w 1997 wg proj. Krzysztofa Ozimka. Szklany dach o długości 35 m przykrywa ostatnią kondygnację.
Tablica Pamięci Szmula Zygielbojma. Pomnik upamiętnia członka Polskiej Rady Narodowej w Londynie, który rozpaczliwie próbował zainteresować rządy poszczególnych państw Losem Żydów w hitlerowskich gettach w Polsce. Po upadku powstania w warszawskim getcie popełnił samobójstwo.

Nr 7: Blok osiedla Muranów. Powstały w 1956-69 wg proj. Wacława Eytnera, Tadeusza Mrówczyńskiego, Tadeusza Perzyńskiego i Stanisława Rymaszewskiego.

Nr 8: Blok osiedla Muranów. Powstały w 1956-69 wg proj. Wacława Eytnera, Tadeusza Mrówczyńskiego, Tadeusza Perzyńskiego i Stanisława Rymaszewskiego. W tym domu mieszkał Stefan Janik (ur. 1932) - reżyser i scenarzysta filmów animowanych ("Mały.. Duży... Największy...", "Uwaga", "Ozyrys", "Trzy po trzy", "Błękitne niebo, zielone łąki", "Dali" oraz cykli "Zawody" i "Matematyka"), laureat wielu nagród na różnych branżowych festiwalach.

Nr 9: Biurowiec Lipsk. Wewnątrz mieszczą się biura Neckermann, Urząd Żeglugi Śródlądowej,Abes Audyt

Nr 12: Blok osiedla Muranów. Powstały w 1956-69 wg proj. Wacława Eytnera, Tadeusza Mrówczyńskiego, Tadeusza Perzyńskiego i Stanisława Rymaszewskiego. W tym domu mieszkała Aleksandra Jachtoma (ur. 1932) - artystka malarka, uczestniczka wielu wystaw krajowych i zagranicznych, członkini artystycznej grupy "Rekonesans", uprawiająca malarstwo sztalugowe, abstrakcyjne.

Data nadania nazwy: 1960.03.31

KomentarzeKomentarze (0)