Położenie

Dzielnice
Śródmieście
Osiedla
Ujazdów

Informacje

Dodaj treść

Nazwa ulicy pochodzi od jej kształtu.

Ciekawostki

Obecnie jest to niewielki wjazd, prowadzący do posesji z trzema budynkami.
 

Stan obecny:

Nr 1: Kamienica. Powstała w 1937 wg proj. Juliusza Żórawskiego.

Nr 3: Kamienica. W tym domu mieszkał generał Antoni Jasiński (1927-2006) - redaktor naczelny miesięcznika "Myśl Wojskowa", przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Kubańskiej, polski zastępca Naczelnego Dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw - Stron Układu Warszawskiego (1984-90).

~ Nr 18: przed wojną mieszkał tu profesor Jan Podoski (1904-1998) - specjalista w zakresie trakcji elektrycznej, przed wojną pracownik Biura Projektów i Studiów PKP, po wojnie zaś ekspert ONZ ds. transportu miejskiego.

Data nadania nazwy:

Komentarze



Komentarze (0)