Skwer Batalionu AK „Miłosz”

Położenie

Dzielnice
Śródmieście
Osiedla
Solec

Informacje

Dodaj treść

Batalion AK Miłosz - formacja wojskowa powstała w 1944 na terenach położonych po wschodniej stronie Al. Ujazdowskich i pl. Trzech Krzyży z ochotniczego oddziału bojowego por. Kazimierza Leskiego ps. "Brad" (1912-2000). Jej dowódcą został mjr Stanisław Jastrzębski "Miłosz". Od pierwszych dni Powstania batalion systematycznie zwiększał swoją liczebność. Wsławił się zajęciem Instytutu Głuchoniemych a także opanowaniem kwartału ulic Książęca, al. Na Skarpie, Piękna (wówczas Piusa XI), Al. Ujazdowskie - w tym silnie bronionego przez SS gmachu YMCA, siedzib Ambasady Francuskiej i Chińskiej a także domu architekta Bohdana Pniewskiego. Zreorganizowany 20 VIII powiększył się o pluton głuchoniemych. Cały swój teren utrzymał aż do kapitulacji zrywu, tracąc jedynie około 70 żołnierzy. Ci, którzy przeżyli, w większości przeszli do konspiracji, unikając niewoli niemieckiej. Upamiętnienia: ul. Konopnickiej 6 - gmach YMCA - tablica.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy: 1997.06.16

KomentarzeKomentarze (0)