Informacje

Dodaj treść

Etymologia nazwy nie jest jasna. Może pochodzić po prostu od imienia Maria, może zaś od nazwiska Mariani, które nosiło dwóch mieszkańców stolicy. Jan Jakub (XVI w.) był nadwornym aptekarzem królowej Bony, który w 1562 roku osiedlił się w Warszawie i tu kupił kamienicę, w której założył aptekę. Szanowany przez okoliczną ludność, w 1563 roku został wybrany ławnikiem a dwa lata później rajcą Starej Warszawy. Jego syn Mikołaj (zm. 1607) był profesorem sztuki farmaceutycznej, nadworny aptekarz królowej Anny Jagiellonki, w 1589 roku wybrany ławnikiem, dwa lata później zaś rajcą. W latach 1596-1601 i od 1606 roku aż do śmierci pełnił obowiązki burmistrza miasta. Teoretycznie może też mieć związek z Marianami - Zgromadzeniem Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - pierwszym polskim męskim katolickim zgromadzeniem zakonnym, założonym w 1673 roku przez bł. Stanisława Papczyńskiego, jednak przybyli oni do stolicy dopiero w 1915 roku, zaś nazwa ulicy wymieniana jest już w 1862 roku.
Do 1960.10.14 taką samą nazwę nosiła dzisiejsza ul. Przebieg.

Ciekawostki

Stan obecny:

Nr 1: Ambulatorium Centralnej Dzielnicy Kasy Chorych. Powstał w 1925 wg proj. Henryka Gaya.
Bloki osiedla Mariańska. Powstały w 1961-7 wg proj. Hanny Lewickiej i Wojciecha Piotrowskiego.
 

Data nadania nazwy: 1862 rok, chociaż niektóre źródła jako rok jej wytyczenia podają 1866.

KomentarzeKomentarze (0)