Położenie

Dzielnice
Śródmieście
Osiedla
Stare Miasto

Informacje

Dodaj treść

Kapucyni wł. Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - katolicka wspólnota zakonna wyodrębniona w 1528 roku z franciszkanów, sprowadzona do Polski w 1681 roku przez króla Jana III Sobieskiego. Swój pierwszy klasztor utworzyli w Warszawie i ulica przebiega właśnie na tym terenie.

Ciekawostki

Powstała w 1865 w wyniku parcelacji terenów skasowanego wówczas klasztoru Kapucynów. Przed wojną była ślepa i w kształcie litery S, zabudowana po obu stronach. Do niej należała Hipoteka, dziś przy al. Solidarności. Po nieparzystej były nry 2-6, po nieparzystej 1-21. W latach 40 XX w. bieg ulicy zmieniono w czasie budowy Trasy WZ.

Stan obecny:

Nr 4: klasztor Kapucynów. Zbudowany jako plebania w XVIII w. przez Tylmana z Gameren. W 1865 zakonników usunięto. W 1918 zakonnicy powrócili, przerabiając plebanię na klasztor. W 1944 klasztor spalono, odbudowany w 1950. Wtedy też powstał mur od ulicy, zlikwidowano również ogród i cmentarz.

Nr 7: Drukarnia Jana Cotty. Powstały tu pierwsze warszawskie znaczki, zaproj. przez Edwarda Trojanowskiego w 1915.

Data nadania nazwy: koniec XVII wieku

KomentarzeKomentarze (0)