Stare Miasto

Informacje

Stare Miasto (wł. Stara Warszawa) - gród powstały na przełomie XIII i XIV w. po opuszczenia Jazdowa przez książąt mazowieckich. Skupiony wokół prostokątnego rynku miał regularną sieć ulic, otoczony został z czasem podwójnym murem obronnym z basztami i bramami. Położony nad brzegiem Wisły dość szybko zaczął się rozwijać, co spowodowało jego rozbudowę w kierunku północnym i powstanie około wieku później osady Nowa Warszawa (Nowe Miasto). W 1596 roku król Zygmunt III Waza przeniósł tu z Krakowa swój dwór, czyniąc z tego miejsca oficjalną stolicę Polski. W następstwie tego faktu w pobliżu zaczęły powstawać liczne jurydyki (prywatne tereny szlachty lub duchowieństwa powstałe w obrębie miasta, jednak z własnym sądownictwem i administracją). Podczas obrad Sejmu Wielkiego (1788-1792) została połączona właśnie z takimi okolicznymi jurydykami w jedno miasto.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Boleść, ul. Mostowa, ul. Długa, ul. Miodowa, al. Solidarności, Most Śląsko-Dąbrowski, nurt Wisły w kierunku północnym do wysokości ul. Mostowej.