Położenie

Dzielnice
Śródmieście
Osiedla
Stare Miasto

Informacje

Dodaj treść

Kapituła - kolegium kanoników przy katedrze. Jurydyka Kapitulna - założona w 1 poł. XVII w. przez biskupa krakowskiego i kanclerza wielkiego koronnego Jakuba Zadzika na terenach folwarku Kałęczyn, zwanego też od pobliskiego kościoła folwarkiem Św. Marcina. W 1638 roku uzyskała chełmińskie prawo miejskie, w 1731 roku połączona z jurydyką Dziekanią a w 1770 roku z jurydyką Nowoświecką, została podczas obrad Sejmu Wielkiego włączona w granice ówczesnej Warszawy.

Ciekawostki

Ulica na wprost kościoła księży kapucynów, pomiędzy Podwalem a Miodową. W tym miejscu w początkach XVII wieku były grunty należące do Jakuba Zadzika, biskupa krakowskiego, kanclerza a przedtem kanonika kolegiaty warszawskiej, na których ten kanclerz wystawił w 1630 roku dwór murowany a cztery lata później testamentem zapisał kapitule warszawskiej, pod warunkiem, aby wymieniony dwór służył kanclerzom lub podkanclerzom koronnym stanu duchownego. Ulica została wytyczona w 1638 roku i wówczas przyjęła nazwę Szpadnia.

Data nadania nazwy: 1743 rok

KomentarzeKomentarze (0)