Położenie

Dzielnice
Śródmieście
Osiedla
Stare Miasto

Informacje

Dodaj treść

Nazwa pochodzi od jej historycznego przebiegu - wychodziła pobocznie i krzywo aż do Wisły, po kilku latach jednak zakrzywienie sprostowano, a nazwa pozostała.

Ciekawostki

Znajdowała się pomiędzy ulicami Źródłową i Garbarską na dole Nowego Zjazdu, należała do jurydyki Mariensztat.

Stan obecny:
Data nadania nazwy:
1768 rok
Nazwa nadana ponownie 2012.05.17

KomentarzeKomentarze (0)