Położenie

Dzielnice
Śródmieście
Osiedla
Muranów

Informacje

Dodaj treść

Biegła do pałacu Murano, od którego wzięła się nazwa całej dzielnicy.

Ciekawostki

W 1770, zwykłą drogę biegnącą do pałacu Murano, przekształcono w ulicę. Kończyła się ona w okolicach dzisiejszej Zamenhoffa, miała 2 domki murowane i 21 domków i dworków drewnianych. W XIX w. stała się jedną z głównych ulic dzielnicy żydowskiej i sięgała wtedy do dzisiejszej ul. Zamenhofa. W 1864 położono na niej bruk, a na przeł. XIX i XX w. zabudowano kamienicami. W 1818 umieszczono tu targ koński z Królewskiej. Odbywały się tu popisy cyrkowe, występowały teatry. Na skrzyżowaniu z Andersa mieścił się plac Muranowski, na którym była pętla tramwajowa od 1909, mnóstwo sklepów. W latach 30 mieszka tu i prowadzi przedsiębiorstwo Hersz Mucha, handlujący naturalnym lodem, którego skład posiadał przy ul. Marymonckiej. W czasie okupacji została włączona w obręb getta. W 1944 została doszczętnie zniszczona. W latach 50 XX w. zabudowano ulicę nowymi budowlami, plac Muranowski stał się ruchliwym skrzyżowaniem.
 

Stan obecny:
Pałac Murano. Postawiony w 1686 przez architekta Jana III Sobieskiego, Józefa Szymona Bellottiego, jako jego własna rezydencja. Nazwana została Murano od miejsca, z którego przybył Bellotii do Polski, wyspy Murano niedaleko Wenecji. Pałac miał 2 piętra i ustawiony był w kształcie podkowy. Na przeł. XVIII i XIX w. pałac został opuszczony i zdewastowany, a w 1900 rozebrany. Przez wiele lat był tu pusty plac wraz z parkingiem.

Nr 2: Hotel Ibis.
 Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. W 1989 powstał Komitet Organizacyjny Budowy Pomnika Ofiar Agresji Sowieckiej, który w 1991 przekształcił się w Fundację Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. 17.09.1990 ogłoszono konkurs honorowy na pomnik i wmurowano kamień węgielny na pl. Dąbrowskiego. Wygrał projekt Maksymiliana Biskupskiego, ale suma zebrana (100 mln zł) okazała się dalece niewystarczająca. Zamiast pl. Dąbrowskiego zaproponowano ul. Książęcą, gdzie przeniesiono kamień węgielny, przy dość niskim zainteresowaniu społeczeństwa. Jednak tereny za Muzeum Narodowym przekazano Fundacji Buchnera, która planowała zbudować tu kompleks rozrywkowy. Kolejną lokalizacją był pl. Inwalidów albo ul. Muranowską. Wreszcie 17.09.1995 odsłonięto tu pomnik. Na 41 podkładach kolejowych umieszczono nazwy pól bitewnych na ziemiach wschodnich, a także miejsc kaźni sowieckiej. Ostatni podkład jest pusty: symbolizuje nieznane miejsca kaźni. Wagon deportacyjny wypełniają krzyże katolickie, prawosławne, muzułmańskie... Jeden z krzyży poświęcony jest ks. Stefanowi Niedzielakowi, proboszczowi kościoła św. Karola Boromeusza na Powązkach, gdzie jego staraniem powstało Sanktuarium Poległych i Pomordowanych na Wschodzie.
 Bloki osiedla Muranów Północny. Powstały w 1952-5 wg proj. Stanisława Brukalskiego, Barbary Andrzejewskiej-Urbanowicz i Stanisława Szurmaka.
 

 Data nadania nazwy: ok. 1785 roku

KomentarzeKomentarze (0)