Informacje

Dodaj treść

Unia Lubelska - umowa pomiędzy Królestwem Polski a Wielkim Księstwem Litewskim, podpisana 1 VII 1569 roku na Sejmie w Lublinie, w wyniku której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, ze wspólnym władcą, herbem, sejmem, walutą, obroną i spójną polityką zagraniczną zaś z odrębnymi urzędami, wojskiem, skarbem oraz sądownictwem.

Ciekawostki

Powstał w 1770 jako jeden z placów gwiaździstych założenia Saskiego, obsadzony wokół drzewami. Nosił wtedy nazwę rondo Mokotowskie i stanowił najdalej na południe wysunięty kawałek Warszawy; z 3 stron plac otaczały ogrody. Umieszczono tu rogatki, pobierając opłaty za wwóz towarów do miasta. W 1822 plac wybrukowano. W 1875 rondo przemianowano na rondo Keksholmskie, na cześć zdobycia przez Rosję szwedzkiej twierdzy (dziś Prioziersk), niedaleko mieściły się koszary pułku Keksholmskiego. W 1881 przez plac puszczono tory tramwaju konnego, w 1909 zelektryfikowanego. W sierpniu 1898, na rogu Klonowej, stanęła stacja kolejki Wilanowskiej, a w listopadzie stacja kolejki Grójeckiej Warszawa Mokotów, w miejscu dzisiejszego Supersamu. Pierwsza miała rozstaw torów 800 mm, a druga 1000 mm. Na przeł. XIX i XX w. było tu dużo piwiarni i restauracji raczej słabej kategorii w różnych ogródkach i dworkach. W 1919 nadano placowi dzisiejszą nazwę. W 1932 zlikwidowano kolejkę Wilanowską, a w 1935 Grójecką. W 1930 stał tu pomnik Lotnika, przeniesiony później na ul. Raszyńską\Żwirki i Wigury. W czasie wojny plac i jego zabudowa nie zostały zniszczone, funkcjonował pod nazwą Lubliner Platz. W 1951 roku było to jedno z pięciu miejsc w stolicy, branych pod uwagę przy budowie Pałacu Kultury i Nauki. W latach 60 wycięto gęste drzewa ze środka placu, gdyż, jak nazwała to miejsce ‘Stolica, był to „węzeł hamujący ruch. Zostało tylko jedno drzewo, a tramwaje, okrążające dotychczas plac, puszczono środkiem.
 Stan obecny:
 Nr 1: Rogatka Mokotowska. Powstały w 1816-8 wg proj. Jakuba Kubickiego. Powojenny remont w 1948-54 wykonał Jan Łukasik.
 Nr 2: Rogatka Mokotowska. Powstały w 1816-8 wg proj. Jakuba Kubickiego. Powojenny remont w 1948-54 wykonał Jan Łukasik.
 Słup ogłoszeniowy. Stanął tu w 1890 roku.
 Data nadania nazwy: 1919.07.03

KomentarzeKomentarze (0)