Informacje

Dodaj treść

Ferdinand Foch (1851-1929) - francuski teoretyk i dowódca wojskowy. Przyszedł na świat w Tarbes, kształcił w szkołach jezuickich. Na wieść o wybuchu wojny francusko-pruskiej w 1870 roku ochotniczo wstąpił do wojska, po demobilizacji kształcił się w Oficerskiej Szkoły Inżynieryjnej Artylerii. Przyjęty ponownie w szeregi armii, pierwszy stopień oficerski uzyskał w 1874 roku. Trzynaście lat później ukończył Akademię Sztabu Generalnego, do 1901 roku będąc jej profesorem i prowadząc wykłady z aktualnych możliwości wykorzystania taktyk zbrojnych Napoleona Bonaparte. Pomimo swojego klerykalizmu i nawet czasowego usunięcia ze szkoły, w 1905 roku został jej komendantem. Podczas I wojny światowej - jako dowódca 9 Armii - wsławił się w I bitwie nad Marną (5-9 IX 1914). Był praktycznie najpotężniejszym przeciwnikiem Niemiec, dążącym do zniszczenia ich potęgi militarnej. Uczestniczył w I bitwie pod Ypres (19 X - 22 XI 1914), klika tygodni później został głównodowodzącym Północnej Grupy Armii. W I 1918 roku pełnił obowiązki szefa Sztabu Generalnego, został też przewodniczącym Rady Wojennej Sprzymierzonych a zarazem koordynatorem ich wojsk na Frocie Zachodnim. W VIII 1918 roku podniesiony został do rangi marszałka Francji, on też trzy miesiące potem dyktował warunki zawieszenia broni pokonanej stronie niemieckiej. Był jednym z autorów planów interwencji wojskowej w Rosji Sowieckiej w latach 1918-20.13.04.1923 roku, prezydent Polski Stanisław Wojciechowski, na wniosek ministra Spraw Wojskowych generała Kazimierza Sosnkowskiego i premiera rządu generała Władysława Sikorskiego nadał mu stopień marszałka Polski, odznaczając kilka dni później Krzyżem Wielkim Orderu Virtuti Militari oraz Orderem Orła Białego. Został również doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1918), Uniwersytetu Warszawskiego (1921), Politechniki Warszawskiej (1922) i Uniwersytetu Poznańskiego (1923). Opublikował wspomnienia z czasów I wojny światowej oraz "O prowadzeniu wojny". Zmarł w Paryżu.

Spoczywa:
Kościół Inwalidów w Paryżu.

1929.05.27 - 1940.05.24 oraz 1945.01.17 - 1953.05.28 był patronem dzisiejszej ul. Moliera.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy:
2010.01.28

KomentarzeKomentarze (0)