Położenie

Dzielnice
Śródmieście
Osiedla
Nowe Miasto

Informacje

Dodaj treść

Wenedowie - wg starego określenia z czasów rzymskich na ludy zamieszkujące tereny między Karpatami, a Bałtykiem, tzw. Słowianie Zachodni.

Ciekawostki

Wcześniej, mniej więcej w tym miejscu istniała ul. Spadek, biegnącej brzegiem rzeczki Bełczącej. Stanowiła ona granicę Nowego Miasta. Pierwotnie stanowiła drogę dla bydła i koni do wodopoju. Całą zabudowę stanowiły 3 liche, drewniane chałupy. W 1832 została zlikwidowana pod budowę Cytadeli. Dzisiejsza ulica powstała w 1925 w czasie zagospodarowywania miejsca po esplanadzie Cytadeli i zakładaniu parku Traugutta. W 1958-9 ulicę przebudowano w związku z budową mostu Gdańskiego.
Stan obecny:
Baraki Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych. Tutaj pracowały zespoły architektów nadzorujących budowę Trasy Starzyńskiego i projektujące Trasę Łazienkowską.
Baraki Monaru. Kilka kontenerów mieszkalnych dla bezdomnych. Postawiono je tu w latach 90 XX w.


Data nadania nazwy:

Zdjęcia

Dodaj zdjęcie

KomentarzeKomentarze (0)