Położenie

Dzielnice
Śródmieście
Osiedla
Muranów

Informacje

Dodaj treść

Ludwik Zamenhof wł. Eliezer Lewi Samenhof (1859-1917)  lekarz, twórca języka esperanto. Pochodził z żydowskiej rodziny. Mieszkał i wychowywał się w Białymstoku. Już w wieku 10 lat napisał dramat „Wieża Babel, czyli tragedia białostocka w pięciu aktach. Utwór związany był z problemami w komunikacji językowej wśród wielonarodowościowego społeczeństwa jego rodzinnego miasta. W 1878 roku powstała pierwsza wersja języka jego autorstwa (ostatecznej formy język esperanto nabrał w 1885 roku). Studiował medycynę w Moskwie, był specjalistą od okulistyki. Po studiach wrócił do Warszawy i podjął pracę jako okulista. Jednocześnie pisał pod pseudonimem Dr Esperanto. Dokonał m.in. przekładu „Pana Tadeusza oraz „Starego Testamentu. Jego język zaczął zdobywać międzynarodowe uznanie. W 1905 roku zorganizowano Światowy Kongres Esperanto. Został uhonorowany Orderem Legii Honorowej, a w 1913 roku kandydował do Nagrody Nobla.
Spoczywa:
 Cmentarz Żydowski w Warszawie.

Ciekawostki

Był to gościniec z Warszawy do wsi Buraków, Powązki, Wawrzyszew i Młociny. Na pocz. XVIII w. ulicę zabudowano domami i pałacami, w 1770 ulicę przedłużono do Błońskiej. Na rogu z Gęsią w 1785-9 powstały budynki koszar artylerii konnej wg proj. S. Zawadzkiego. W drugiej poł. XIX w. zabudowana brzydkimi, tanimi kamienicami i małymi fabryczkami i zakładami kamieniarskimi. Ulica stanowiła część Dzikiej, ale w 1930 została z niej wyłączona i nazwana na cześć twórcy esperanto. Mieściły się tu znakomite restauracje koszerne. W czasie powstania w getcie tutaj toczyły się najcięższe walki. Po wojnie ulicę zabudowano nowymi blokami.
Stan obecny:
Bloki osiedla Muranów Południowy. Powstały w 1947-56 wg proj. Bohdana Lacherta z zespołem.
Bloki osiedla Muranów. Powstały w 1956-69 wg proj. Wacława Eytnera, Tadeusza Mrówczyńskiego, Tadeusza Perzyńskiego i Stanisława Rymaszewskiego.
Bloki osiedla Muranów Północny. Powstały w 1952-5 wg proj. Stanisława Brukalskiego, Barbary Andrzejewskiej-Urbanowicz i Stanisława Szurmaka.
Nr 5: dom w którym mieszkał Ludwik Zamenhof. Tu prowadził swą praktykę okulistyczną, tu napisał pod pseud. Dr Esperanto dzieło Lingvo internacia. Na bloku tablica, wmurowana w 1959.
~ Nr 17: Restauracja Pod Siedemnastką. Słynna przed wojną koszerna restauracja.

~ Nr 58: Restauracja Rajsa. Słynna przedwojenna restauracja koszerna.
Data nadania nazwy: 1930.11.27

KomentarzeKomentarze (0)