Położenie

Dzielnice
Śródmieście
Osiedla
Solec

Informacje

Dodaj treść

Solec (Szolec, Szulec) - powstała w XIV w. wraz z portem rzecznym wieś, gdzie handlowano solą. Prawdopodobnie leżała nieco bardziej na południowy wschód (naprzeciwko Ujazdowa, będąc zapewne przedłużeniem terenu późniejszych Łazienek). Właścicielami tych terenów byli mieszczanie warszawscy Piotr Brun oraz Mikołaj Panczatka, którzy 26 V 1382 roku uczynili darowiznę i przekazali je pod jurysdykcję miasta Stara Warszawa. Jedenaście lat później książę mazowiecki Bolesław (prawdopodobnie III) nadał biskupstwu płockiemu brzeg rzeki. W 1410 roku książę Janusz wydał przywilej, w którym pozwolił przenieść wieś w inne miejsce (prawdopodobnie dzisiejsze) i nadał jej zwykłe swobody w celu łatwiejszego osiedlania się nowych mieszkańców. 5 V 1474 roku książę mazowiecki Bolesław V dołączył do niej powstałą po powodzi łachę i zezwolił na oficjalnie zarobkowanie rybołówstwem. W XVI w. stały tu magazyny soli, następnie w tym miejscu powstało miasteczko. Tereny te jednak były dość często zalewane przez nieuregulowana Wisłę, czego efektem było przeniesienie w 1594 roku parafialnego kościoła do Jazdowa przez królową Annę Jagiellonkę. W którym roku została tu założona jurydyka - nie wiadomo, potwierdzono jej istnienie już w 1675 roku. W XVIII w jurydyce Solec mieszkało 5000 ludzi, w większości biedoty. Miasteczko owo obejmowało ul. Solec (główną jurydyki), Czerniakowską i Rozbrat oraz znajdujące się w jej granicach drobne uliczki, takie jak Okrąg czy Szara (ogólnie 111 posesji). Od 1783 właściciele posesji musieli płacić tzw. łokciowe, które szło na brukowanie ulicy i utrzymywanie jej w porządku. Dwa lata później, za czasów wójta nazwiskiem Kowalski, znajdowało się tam łącznie: 42 składy żywności, 61 szynków, 8 browarów, 10 fabryk krochmalu, 2 fabryki mydła i świec, 8 garkuchni oraz 13 punktów handlu drewnem, ponadto stała tu żupa królewska, 22 magazyny magnackie, spichlerz, 2 młyny wodne na rzece, pałac, pałacyk, 7 domów murowanych, 53 dworki i domy drewniane. W jednym z ogrodów królewskich hodowano jedwabniki na drzewkach morwowych. Podczas obrad Sejmu Wielkiego (w 1791 roku) została połączona wraz ze Starą i Nową Warszawą oraz okalającymi je przedmieściami i jurydykami w całość. W 1800 było tu już 120 budynków, m.in. wiele magazynów solnych.

Ciekawostki

Powstała ok. XII w. łącząc drogę ujazdowską z przystanią i składami soli nad Wisłą. Wokół drogi została zbudowana wieś Solec, razem z kościołem parafialnym, gdzieś w okolicach Ludnej, gdzie postawiono figurę św. Barbary. Droga biegła wzdłuż brzegu rzeki, była nieregularna i często zalewana przez Wisłę, jak w 1493, kiedy cała wieś została zniszczona. Po potopie szwedzkim pozostały tylko 24 domy. Później znajdowały się tu również składy, magazyny i żupy solne. W XVIII w. powstały tu również młyny, ok. 10 wytwórni krochmalu. Pod koniec wieku zbudowano tu posiadłości magnackie: Sanguszków, Kazimierza Poniatowskiego (wg proj. Zuga), który w 1783-4 kupił Aleksander Sapieha. Korpus zburzono w XIX w., a skrzydła w 1874). Na pocz. wieku wybrukowano ulicę na 300 m do Tamki, jednak katastrofalna powódź z 1813 zniszczyła wszystko, zawalił się również brzeg rzeki. Już w 1819 stało tu 77 domów drewnianych i 27 murowanych. Stały tu spichlerze i młyn parowy. Zwyczajna zabudowa działki opierała się na drewnianym dworku frontem do ulicy. Z tyłu stała drewniana oficynka, gdzie pokoje wynajmowali nadwiślańscy robotnicy. Na środku stała studnia z żurawiem, a w głębi obórki, stajenki, chlewiki itp., z boku ogródek warzywny, z w nim ustęp jednosedesowy. W 1825-30 zbudowano wzdłuż magazynu rządowego bulwar kamienny. W 1817 założono tu rządową wytwórnię kobierców i tkanin wełnianych, w 1823 fabrykę chemiczną Hirschmana i Kijewskiego, w 1826-7 młyn parowy Łubieńskich wg proj. A. Szucha i A. Gołońskiego, w 1826 drugi młyn, a w 1827 browar Sommera. W 1830 powstał wielki dźwig do wyładunku towarów, tzw. winduga. W 1837 Steinkeller przebudował część młyna na olejarnię, tartak i fabrykę powozów, zakłady połączono z Wisłą pierwszą koleją konną. W 1840-1930 istniała tu rzeźnia. W 1842 ulicę częściowo wybrukowano. W 1847 hr. Andrzej Zamoyski postawił na nabrzeżu przystań i warsztat żeglugi parowej. Wzdłuż nabrzeża stało sporo gospod flisackich. W XIX w. istniały tu 43 kamienice i domy murowane i 23 drewniane, z których większość należała do Józefa Janasza, właściciela spichrza i jatek. Spustoszenie uczyniły 2 pożary: w 1854 spłonął młyn parowy, a w 1868 fabrykę chemiczną. Na terenie spalonego młyna Bloch zbudował koszary w 1868, a spółka Lilpop i Rau przejęła zakłady Steinkellera i zaczęła produkcję wagonów kolejowych, mostów, kotłów i urządzeń wodociągowych. Z przystani przy Solcu przeprawiano się na Saską Kępę. W 1861 ulicę uregulowano i naprawiono, a w 1862 obsadzono kasztanami. W 1866 ulica była już wybrukowana w całości. W 1882 mieszkało tu 3968 osób. Ok. 1900 podniesiono i wyregulowano poziom jezdni. W 1922 puszczono ulicą linię tramwajową.
 
 Stan obecny:
 Nr 8: Klub Sportowy Pracowników Miejskich SYRENA. W latach 1929  1955 przed budynkiem stała rynkowa Syrenka.
 Nr 18: Budynek administracji Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych. Powstał w latach 70 XX w.
 Nr 20: Hale Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych. Powstał w latach 70 XX w.
~ Kamienica. Zburzona w czasie II wojny.
 Nr 20a: Kamienica. Powstała w 1904, posiadała również skrzydło od Wioślarskiej 5. W czasie wojny została częściowo zniszczona, od ulicy Wioślarskiej postawiono budynek drukarni Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych w latach 70 XX w.  pozostały jedynie balkony dawnego skrzydła, widoczne od podwórka.
 Nr 22: Biurowiec Solec 22. Biurowiec klasy B powstał w 1968. Ma 7 pięter i neon ‘22 na boku.
 Nr 24: Szlachthuz. 2 budynki rzeźni miejskiej z 1853-6 wg proj. Piotra Frydrycha. Powstał w XIX w., jako szlachtuz rządowy, zwany bydłobójnią, jatkami lub rzeźnią. Wybudował je Walenty Peter w 1829. Od 1836 Antoni i Katarzyna Kłaczyńscy wydzierżawili połowę jatek na 3 lata. W 1855 ubijano tu ok. 57 wołów, 5 krów, 165 cieląt, 64 wieprze, 4 barany dziennie. Stan higieny był jednak tragiczny: nie było wody do zmywania i parzenia, biorąc ją z młyna, ale była żelazista, stąd mięso szybko się psuło. Jatki skończyły działać na pocz. XX w. Pawilony odrestaurowano po 1970 wg proj. B. Swiderskiego. Dziś mieszczą się tu biura Muzeum Azji i Pacyfiku.
 ~ ulica Naprawa. Biegła wzdłuż założonego później Szlachthuza. Łączyła Solec z Wisłą. Uregulowano ją w latach 20 XIX w. W 1855 została wybrukowana kosztem Szlachthuza. W 1930 ulicę zlikwidowano pod budowę szkoły powszechnej nr 123.
 ~ ulica Karpia. Wąska uliczka łącząca Solec z Wioślarską. Powstała w XIX w., a nazwa miała związek z rybołówstwem ludności Solca. Pod koniec XIX w. uliczka stała się drogą wewnętrzną posesji przy ul. Solec. Później, na pocz. XX w. była to żużlowa ścieżka biegnąca koło szkoły powszechnej nr 123.
 Nr 26:
 Nr 28: Blok osiedla Solec. Powstał w latach 60 wg proj. Zygmunta Stępińskiego.
 Nr 30: Kamienica. Mieszkał tu Jerzy Kasprzycki (1930-2001) - varsavianista, wieloletni dziennikarz Życia Warszawy", na łamach którego prowadził cykl "Pożegnania warszawskie" (wielokrotnie wznawiane w wersji książkowej pod tym samym tytułem). W swym dorobku miał również takie publikacje, jak "Osobliwości warszawskie", "Warszawa nieznana", "Warszawa sprzed lat", "Widziane z Brukseli", "Żydzi Warszawy" a przede wszystkim cyklu "Korzenie miasta". W podwórzu, na murze kapliczka skrzynkowa zwieńczona krzyżem oraz duży obraz Matki Boskiej.
 Nr 30a: Kamienica. Mieszkał tu Zenon Brzewski (1923-1993) - skrzypek, pedagog, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, członek jury wielu festiwali skrzypcowych, inicjator powstania szkoły dla utalentowanej młodzieży (obecnie Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Z. Brzewskiego) przy ul. Miodowej 22c
 Nr 32\34: Supermarket Albert. 
 Nr 34a: Pawilony handlowe. Mieszczą się pod mostem.
 Nr 34b: Pawilony handlowe. Mieszczą się pod mostem.
 Nr 36: Kamienica
 Nr 36a: Dom Pomocy Społecznej im. św. Franciszka Salezego. Powstał w 1897 wg proj. Władysława Marconiego z fundacji S.M. Anny Kobylińskiej, gdzie umieszczano niezdolnych do pracy. Teren na przytułek podarował Jan G. Bloch, a architekt pracował za darmo.
 Nr 37: Pałacyk barona Symona de Symonowicza. Pierwotnie stał nieopodal Dworek Handzi, mieszczący wyszynk, który prowadziła piękna Anusia, z którą podobno łączył romans księcia Józefa Poniatowskiego. Jednak książę Pepi żywił do owej 16-latki jedynie czystą sympatię, a dowiedziawszy się, jakim afektem darzy Anusię jeden z członków jego świty, Pepi oddał dziewczynę do wizytek na naukę i oddał mu ją za żonę. Ok. 1770 na miejscu karczmy wybudowano późnobarokowy dwór dla Ormianina Symonowicza, handlującego winem. Kolejnymi właścicielami byli m.in. Józef Niedziałkowski i rodzina Łazarowiczów. Po 1856 mieszkali tu biedacy, a także mieścił się tu „dom schadzek. Po zniszczeniach wojennych odbudowany w 1951 dla Przedszkole 173. Dziś mieści się tu Przedszkole nr 122.
 Nr 44: Budynek. Mieścił się tu Klub Depozyt 44, ale w związku ze zmianą najemcy budynku, klub musiał opuścić lokal. Klub Depozyt 44 był alternatywą dla warszawskiego mainstreamu, gdzie można było napić się piwa, pograć na automatach i spotkać się ze znajomymi w miejscu innym niż zwykle.
 Nr 46: Kamienica.
 Nr 48: Kamienica.
 Nr 50: Pawilon handlowy.
 Nr 52: Kamienica.
 Nr 54: Blok osiedla Solec. Powstał w latach 60 wg proj. Zygmunta Stępińskiego.
 Nr 56: Kamienica.
 Nr 58: Blok osiedla Solec. Powstał w latach 60 wg proj. Zygmunta Stępińskiego.
 Nr 60: Blok osiedla Solec. Powstał w latach 60 wg proj. Zygmunta Stępińskiego.
 Nr 61: kościół potrynitarski pw. Trójcy Przenajświętszej. Trynitarzy, czyli zakon specjalizujący się w wykupywaniu jeńców chrześcijańskich z tureckiej niewoli, sprowadziła w 1685 Maria Kazimiera. W 1693 otrzymali dworek Matczyńskiego przy rynku Soleckim i na jego miejscu zbudowali w 1699 klasztor i drewniana kaplicę. Kościół murowany powstał w latach 1699-1726 prawdopodobnie wg planów Tylmana z Gameren z fundacji wojewody czernichowskiego Ottona Falkerzamba. W 1713 przerwano budowę, bo epidemia i powódź zabiła wszystkich zakonników, a także zmarł sponsor. Budowę podjęto dopiero w 1721. Jest to świątynia barokowa na planie krzyża z północna kaplicą. W 1795 nastąpiła kasata zakonu. W 1869 stał się kościołem parafialnym, a w 1880-1 kościół rozbudowano wg planów Stanisława Muklanowicza. 15.10.1893 odbył się tu chrzest bohaterskiego prezydenta Warszawy, Stefana Starzyńskiego. W 1944 kościół został częściowo zniszczony, ale odbudowano go w latach 1946-61.
  Na fasadzie tablica z łacińskim napisem Albowiem Trzej są, którzy świadectwo dają na niebie. Ojciec Słowo i Duch Święty, a Ci trzej jedno są. Jan, List I 5.7. Kościół Najświętszej Trójcy w roku 1693 przez Fryderyka Ottona de Felkerzamb dla zakonu Świętej Trójcy od wykupu niewolników ufundowany, od roku 1867 kościołem parafialnym stał się, w latach zaś 1881-1883 staraniem gorliwym Franciszka Brzeskiego jego proboszcza i dobrodziejów powiększony i z gruntu odnowiony. We wnętrzu znajduje się srebrna figura Chrystusa Nazareńskiego, ozdobiona naturalnymi włosami, przywieziona z Madrytu wraz z pierwszymi Trynitarzami. Ręce i nogi posągu są ruchome, aby można ją było przebierać, jak to jest w zwyczaju w Hiszpanii.
  Dziś mieści się tu Muzeum Archidiecezjalne.
 Klasztor Trynitarzy. Powstał w 1773 z fundacji Ignacego i Heleny Ogińskich. Ostatni zakonnicy zmarli w 1795, po ich śmierci w budynku działał Fabryka Płodów Chemicznych w latach 1824-70 (Jan Chryzostom Kijewski, Jan Nepomucen Kwilecki, Jan Ludwik Hirschman). Spółka mogła używać pomieszczeń bezpłatnie przez 13 lat, a na urządzenie dostała bezprocentową pożyczkę. Według tradycji, przed klasztorem stał browar, którego podpalenie miało stanowić sygnał do rozpoczęcia Powstania Listopadowego. Dziś mieści się tu Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
 Pomnik błogosławionego księdza Józefa Stanka SAC. Na pomnik składa się krzyż i 4 kamienie: na jednym znak Polski Walczącej. Pomnik jest poświęcony bł. Księdzu Stanklowi; był on duszpasterzem i kapelanem szpitala w Zakładzie Sióstr Rodziny Marii na Koszykach. W czasie powstania warszawskiego został kapelanem AK „Kryska, przybierając pseudonim Rudy. Oddział ten walczył właśnie na Powiślu. Ciężko pracował na rzecz ludności. 23.09.1944 pojmało go SS i został zamordowany. Pomnik odsłonięto 23.09.1994.
 Mur. Jest to pozostałość po ścianie, pod którą hitlerowcy wykonywali rozstrzelania. 13.09.1943 dokonano tu egzekucji 43 więźniów Pawiaka.
 Figura św. Barbary. Stała przed kamienicą Rozenweinów z 1900, mającą adres Solec 67. I do tego figura była otoczona parkanem. Na jej postumencie napis:
 Święta Barbaro która mieszkasz w niebie, Proś za nami Pana w każdej potrzebie, Oddal precz od nas powietrze morowe i racz uprosić dla nas lata zdrowe. A za wyświadczone ku nam opieki, chwalić ciebie będziem po wszystkie wieki.
 Ale nie była związana z kamienicą. Figura jest pamiątką po stojącej tu w XIV-XVI w. kościele, który przeniesiono do Ujazdowa w 1594 z powodu wielkiej powodzi. Wprawdzie sama figura jest stara, ale dzisiejsza Barbara pochodzi z okresu międzywojennego i została odlana w zakładach św. Wojciecha mieszczącego się nieopodal. W 2007 przeprowadzono gruntowny remont figury. 
 Barbara trzyma w rękach palmę i kielich - symbole męczeństwa i dobrej śmierci.
 Nr 61b: Blok osiedla Solec. Powstał w latach 60 wg proj. Zygmunta Stępińskiego.
 Nr 62: Kamienica.
 Nr 63: Skład solny. Powstał w 1850, zbudowany jako jeden z ostatnich, gdyż wtedy handel solą odbywał się głównie koleją.
 Nr 63a: Blok osiedla Solec. Powstał w latach 60 wg proj. Zygmunta Stępińskiego. W tym domu mieszkała Stefcia Górska wł. Stefania Górska-Zadrozińska (1907-1986) - aktorka, kompozytorka, przez wiele lat związana z Teatrem Syrena. Wystąpiła w takich filmach, jak "Antek policmajster", "Papa się żeni", "Parada Warszawy" czy "Cafe pod Minogą", skomponowała muzykę m.in. do piosenki "Nasza jest noc".
 Nr 63b: Sklep Spożywczy BIS.
 Nr 66: Blok osiedla Solec. Powstał w latach 60 wg proj. Zygmunta Stępińskiego. W tym domu mieszkał Jerzy Chodkowski (1926-2002) - profesor chemii, dziekan Wydziału Farmacji Akademii Medycznej, redaktor naczelny "Małego Słownika Chemicznego" oraz "Małego Słownika Chemii Praktycznej".
 Nr 71: WOSiR Solec 
 Nr 79: Blok osiedla Solec. Powstał w latach 60 wg proj. Zygmunta Stępińskiego.
 Nr 79a: Blok osiedla Solec. Powstał w latach 60 wg proj. Zygmunta Stępińskiego.
 Nr 81: Kiosk.
 Nr 81a: Pawilony handlowe.
 Pub Wieżyca.
 Nr 81b: Pawilony handlowe.
 Nr 83: Kamienica.
 Odlewnia Metali Półszlachetnych. Wykonano tu odlew pomnika Ignacego Paderewskiego, jednak właściciel odlewni, Czesław Chojnowski, w obawie przed zarekwirowaniem go przez Niemców, rozmontował go i zakopał na terenie posesji (Solec 83). Po wojnie odkopano pomnik i ustawiono przed odlewnią.
 Nr 85: Kamienica.
 Nr 93: Szpital Śródmiejski. (Drugi adres Czerwonego Krzyża 10\14). Powstał 1937 wg proj. Mirosława Szabuniewicza jako Szpital Ubezpieczalni Społecznej. W czasie II wojny światowej służył hitlerowcom jako etapowy szpital wojskowy dla działań na froncie wschodnim. Rozbudowany ok. 1950 wg proj. Barbary Beksiak-Bąkowskiej i Hanny Buczkowskiej-Pietruskiej.
 Wiadukt linii średnicowej. Powstał ok. 1929 wg proj. Pawła Wędziagolskiego.
 Osiedle Ludna. Powstało w 1963-6 wg proj. Andrzeja Milewskiego i Zygmunta Stępińskiego.
 Nr 97: Kamienica.
 Nr 99: Kamienica.
 Nr 101: Kamienica.
 Nr 103: Blok osiedla Solec. Powstał w latach 60 wg proj. Zygmunta Stępińskiego.
W budynku stojącym tu w czasie wojny, w piwnicach, działała największa w Warszawie tajna wytwórnia materiałów wybuchowych Kinga. Wchodziło się tam przez legalną wytwórnię mydła. 06.04.1944, po wykryciu wytwórni, hitlerowcy spróbowali zdobyć wytwórnię, ale załoga stawiła zacięty opór. Hitlerowcy zalali więc piwnicę wodą przy pomocy motopompy. 7 osób z załogi popełniło samobójstwo, jedna zginęła w czasie ucieczki, a 2 zostały aresztowane przez gestapo. Hitlerowcy wydobyli stąd 7,5 tony met. Wybuchowych.
 Nr 109: Blok osiedla Solec. Powstał w latach 60 wg proj. Zygmunta Stępińskiego.
 Nr 109a: Blok osiedla Solec. Powstał w latach 60 wg proj. Zygmunta Stępińskiego. Mieszkała tu Jadwiga Dackiewicz herbu Leliwa (1920-2003) - eseistka ("W romantycznym Paryżu", "Sobiescy w zamkach nad Loarą", "Romantyczni w Italii", "Faworyty władców Francji"), pisarka ("Belwederczyk w Paryżu", "Synowie Napoleona"), tłumaczka literatury francuskiej ("Pieśń o Rolandzie", "Bajki" La Fontaine'a czy "Chrystus ukrzyżowany po raz wtóry" N. Kazantzakisa).
 Nr 111: Kamienica.
 Nr 113: Kamienica.
 Nr 115: Blok osiedla Solec. Powstał w latach 60 wg proj. Zygmunta Stępińskiego. Mieszkał tu Jerzy Jesionowski (1919-1992) - literat, autor sztuk teatralnych i telewizyjnych (m.in. "Wyprawa po zielony metal", "Egzylia", "Nowe piękne czasy", "Odnowiciel") a także licznych powieści (np. "Powrót pożegnanych", "Przed drugim brzegiem", "Drugi brzeg", "Dobrze urodzony", "Poszukiwany Albert Peryt")
 Nr 115a: Pawilon handlowy.
 Nr 117: Pawilon handlowy.
 Pomnik upamiętniający lądowanie żołnierzy I Armii WP. W 1946 umieszczono tu blaszaną tablicę z napisem komemoratywnym. W 1950 ustawiono tu brązową tablicę wg proj. Zygmunta Stępińskiego i Kazimierza Marczewskiego.
 ~ pałac Jakuba Henryka Flemminga. Powstał w XVIII w. dla koniuszego litewskiego, generała artylerii. Powstał na planie prostokąta z wysuniętym ryzalitem. Z prawej i lewej stały oficyny. Jeszcze do połowy XIX w. wzmiankowany jest jako kamienica, po połowie XIX w. po pałacu nie ma już śladu.
 ~ Dworek Fryderyka Michała Czartoryskiego. Plan Hubnera z 1733 pokazuje budynek z dwiema oficynami i ogrodem o układzie gwiaździstym. Pałac pojawia się w 1762-70. W 1819 mieścił się tu browar, a potem fabryka spirytusu Schrödter et Compagne, główną część budynku wynajmowano na mieszkania.
 ~ Dworek Sobieskich. Powstał w XVIII w., cedrowy na planie prostokąta. Miał 7 pomieszczeń. Wnętrza ozdobiono malowidłami, a w rzekę wychodził cypel, stanowiący przystań dla łodzi. Po Sobieskim dworek przejął August II Mocny. Pod koniec XVIII w. dworek popadł w ruinę, a rozebrano go w czasach Królestwa Kongresowego. W czasie II wojny feldmarszałek Jakub Fleming miał tu swój prywatny ogród.
 ~ Dworek Piotra de Riaucourt. Powstał na pocz. XVIII w. na planie prostokąta, z ryzalitem od strony dziedzińca. Obok stały 2 pawilony z lat 70 XVIII w. Dworek wykonano z muru pruskiego z drewnianą facjatką. W 1819 powstał tu również spichlerz i dom murowany. W 1826 posesję kupiło Towarzystwo Wyrobów Zbożowych; wtedy nie było już dworku. Jeden z pawilonów służył potem jako kantor młyna parowego. Obok dworku mieścił się park z sadzawką.
 ~ Koszary Kirasjerów Gwardii Rosyjskiej. Powstały w 1819 na miejscu magazynu Adama Czartoryskiego. Zlikwidowano je w 1864.
 Data nadania nazwy: 1743 rok

KomentarzeKomentarze (313)
Zdjęcie
Brenna 2023-02-28 02:55:18

Пацаны 2 сезон

Zdjęcie
Brook 2023-02-26 21:27:58

тест кто ты из феечек винкс

Zdjęcie
Terese 2023-02-26 20:19:18

смотреть фильмы онлайн бесплатно

Zdjęcie
Saul 2023-02-26 19:55:56

типы личности полемист

Zdjęcie
Napoleon 2023-02-26 19:32:41

смотреть фильм онлайн

Zdjęcie
Uta 2023-02-26 13:14:28

федор джокер 13 карт шип

Zdjęcie
Dino 2023-02-26 13:10:24

великий из бродячих псов все персонажи

Zdjęcie
Natalia 2023-02-25 21:40:12

Одаренность

Zdjęcie
Joy 2023-02-25 19:52:29

Мотив

Zdjęcie
odwiuddd 2023-02-22 23:26:03

kimikiss.ru

Zdjęcie
ooqeuivj 2023-02-22 20:37:17

kimikiss.ru

Zdjęcie
bhvlzovj 2023-02-22 17:40:54

kimikiss.ru

Zdjęcie
wyleqopz 2023-02-22 09:15:47

kimikiss.ru

Zdjęcie
wbzwhnlh 2023-02-22 06:20:41

kimikiss.ru

Zdjęcie
gphluyvi 2023-02-22 03:24:48

kimikiss.ru

Zdjęcie
gemhlxct 2023-02-22 00:29:03

kimikiss.ru

Zdjęcie
Torri 2023-02-21 22:32:34

kino-obos.ru

Zdjęcie
Tanya 2023-02-21 22:32:09

petrovckoe.ru

Zdjęcie
Josefina 2023-02-21 22:32:08

timeless-film.ru

Zdjęcie
xgzfnyhg 2023-02-21 21:44:58

kimikiss.ru

Zdjęcie
muzdndsf 2023-02-21 21:04:24

kimikiss.ru

Zdjęcie
wodzciit 2023-02-21 18:48:14

Zdjęcie
muirvzzk 2023-02-21 15:46:07

Zdjęcie
oiytxnpx 2023-02-21 12:50:23

Zdjęcie
Hassan 2023-02-21 11:16:00

Декоратор

Zdjęcie
cejuzeji 2023-02-21 09:55:32

Zdjęcie
hvnuonyn 2023-02-21 07:01:38

Zdjęcie
jdvkohsi 2023-02-21 04:04:40

Zdjęcie
hzjrxrpw 2023-02-21 01:10:01

Zdjęcie
srtuyzhe 2023-02-20 22:15:16

Zdjęcie
qjdeeexj 2023-02-20 19:29:18

Zdjęcie
zbrihuws 2023-02-20 16:25:31

Zdjęcie
jxvirgck 2023-02-20 13:29:45

Zdjęcie
emzkbtzo 2023-02-20 10:34:43

Zdjęcie
brzpaeli 2023-02-20 07:39:02

Zdjęcie
rjtgpejm 2023-02-20 04:44:09

Zdjęcie
qbinrozp 2023-02-20 01:48:34

Zdjęcie
axgkhmjc 2023-02-19 22:51:08

Zdjęcie
rzxcljxv 2023-02-19 20:00:20

Zdjęcie
evnejthb 2023-02-19 17:09:21

Zdjęcie
tkhbolua 2023-02-19 14:09:05

Zdjęcie
phwblorl 2023-02-19 11:14:23

Zdjęcie
huwfglst 2023-02-19 08:18:58

Zdjęcie
unribwbp 2023-02-19 05:23:44

Zdjęcie
mzrfjfoi 2023-02-19 02:27:56

Zdjęcie
ixxklaze 2023-02-18 23:51:06

Zdjęcie
Huey 2023-02-17 11:28:41

Один из нас

Zdjęcie
oqprnwdg 2023-02-16 19:55:35

Zdjęcie
sxcvtkwr 2023-02-16 14:35:06

Zdjęcie
astmaucw 2023-02-15 14:49:50

Zdjęcie
hdzboirt 2023-02-15 10:41:42

Zdjęcie
phkljspf 2023-02-14 23:00:53

Zdjęcie
uwgacctu 2023-02-14 18:22:18

Zdjęcie
Leia 2023-02-14 15:10:42

Психолог Москва Недорого.

Zdjęcie
Mari 2023-02-14 15:10:26

Онлайн Психолог Москва.

Zdjęcie
Maybelle 2023-02-14 15:09:51

Психолог В Москве.

Zdjęcie
iauazzyw 2023-02-14 07:44:52

Zdjęcie
tniklble 2023-02-14 06:50:54

Zdjęcie
ekvmwpwj 2023-02-14 05:53:05

Zdjęcie
kbywvmkt 2023-02-14 05:00:17

Zdjęcie
rgaqlsdf 2023-02-14 04:05:50

Zdjęcie
xluysrcj 2023-02-14 03:10:58

Zdjęcie
teiwladc 2023-02-14 02:16:32

Zdjęcie
gultwnex 2023-02-14 01:22:04

Zdjęcie
zzdozzqx 2023-02-14 00:24:58

Zdjęcie
xrxucdnt 2023-02-13 23:30:08

Zdjęcie
nwminyvq 2023-02-13 22:34:46

Zdjęcie
fwmakibv 2023-02-13 21:40:55

Zdjęcie
jholnwrv 2023-02-13 20:46:26

Zdjęcie
vsuzjftj 2023-02-13 19:52:16

Zdjęcie
ocldubdo 2023-02-13 18:57:15

Zdjęcie
bysxyflp 2023-02-13 18:00:37

Zdjęcie
qciqhyvz 2023-02-13 17:05:50

Zdjęcie
ssrmpppu 2023-02-13 16:11:54

Zdjęcie
jouzjgzk 2023-02-13 15:16:59

Zdjęcie
awvejhck 2023-02-13 14:21:37

Zdjęcie
tcbkrdxt 2023-02-13 13:27:05

Zdjęcie
xxziiuqb 2023-02-13 12:31:52

Zdjęcie
hyltjxff 2023-02-13 11:36:34

Zdjęcie
mdummhjy 2023-02-13 10:54:27

Zdjęcie
Estela 2023-02-13 08:23:32

музыка это дивная страна

Zdjęcie
Hayden 2023-02-13 02:42:03

чебурашка озвучка 2023 фильм

Zdjęcie
Katherin 2023-02-12 20:16:27

смотреть новые индийские фильмы 2023

Zdjęcie
Richie 2023-02-12 20:01:04

индиец 2 фильм 2023

Zdjęcie
Coral 2023-02-12 10:51:31

artist-bio.ru

Zdjęcie
Kraig 2023-02-12 09:43:28

татьяна коваленко

Zdjęcie
hmjncpsy 2023-02-12 04:01:17

artist-bio.ru

Zdjęcie
uvdkfxin 2023-02-12 03:06:15

artist-bio.ru

Zdjęcie
pfeejbku 2023-02-12 02:11:36

artist-bio.ru

Zdjęcie
trtsmclz 2023-02-12 01:16:00

artist-bio.ru

Zdjęcie
ivcnxtas 2023-02-12 00:21:29

artist-bio.ru

Zdjęcie
kicvbwil 2023-02-11 23:28:22

artist-bio.ru

Zdjęcie
ryslzxwf 2023-02-11 22:35:41

artist-bio.ru

Zdjęcie
iuqdjdma 2023-02-11 21:35:31

mgfmail.ru

Zdjęcie
hgvgldtj 2023-02-11 20:40:13

mgfmail.ru

Zdjęcie
bjmgbgwv 2023-02-11 19:45:21

mgfmail.ru

Zdjęcie
qfofbisj 2023-02-11 18:50:57

mgfmail.ru

Zdjęcie
ebicfhgf 2023-02-11 17:55:12

mgfmail.ru

Zdjęcie
ofcguckz 2023-02-11 16:59:13

mgfmail.ru

Zdjęcie
ljxgegvi 2023-02-11 16:05:04

mgfmail.ru

Zdjęcie
hxlvjxnh 2023-02-11 15:09:50

mgfmail.ru

Zdjęcie
qkcjmman 2023-02-11 14:15:10

mgfmail.ru

Zdjęcie
nwoet 2023-02-11 13:22:03

https://tinyurl.com/28rngdhq

Zdjęcie
xzcncpoh 2023-02-11 13:21:04

mgfmail.ru

Zdjęcie
lmidoycc 2023-02-11 12:24:22

mgfmail.ru

Zdjęcie
wjevrkjn 2023-02-11 11:29:03

mgfmail.ru

Zdjęcie
erzgkyjr 2023-02-11 10:33:59

mgfmail.ru

Zdjęcie
jepxllti 2023-02-11 09:38:47

mgfmail.ru

Zdjęcie
qvcbieeq 2023-02-11 08:43:54

mgfmail.ru

Zdjęcie
vufhafmg 2023-02-11 07:48:43

mgfmail.ru

Zdjęcie
rkgjlvci 2023-02-11 06:53:53

mgfmail.ru

Zdjęcie
njaatomi 2023-02-11 05:58:42

mgfmail.ru

Zdjęcie
mvyflvwr 2023-02-11 05:03:44

mgfmail.ru

Zdjęcie
qidljlut 2023-02-11 04:08:38

mgfmail.ru

Zdjęcie
setugxns 2023-02-11 03:13:41

mgfmail.ru

Zdjęcie
fvqoydpl 2023-02-11 02:18:42

mgfmail.ru

Zdjęcie
gkauwhqq 2023-02-11 01:23:21

mgfmail.ru

Zdjęcie
pejftjin 2023-02-11 00:28:20

mgfmail.ru

Zdjęcie
doyzokmx 2023-02-10 23:33:40

mgfmail.ru

Zdjęcie
fpcnselj 2023-02-10 14:00:02

mgfmail.ru

Zdjęcie
Juliane 2023-02-09 18:54:24

как выбраться из депрессии и начать жить

Zdjęcie
Mitzi 2023-02-09 18:53:32

дмитриева наталья психолог

Zdjęcie
Jillian 2023-02-09 18:44:44

отличия психотерапевта от психиатра

Zdjęcie
Grover 2023-02-09 18:44:42

психолог спб онлайн

Zdjęcie
Horace 2023-02-09 18:43:59

па это что

Zdjęcie
Eulalia 2023-02-09 18:43:20

психолог мартынов юрий

Zdjęcie
Maureen 2023-02-09 18:42:36

паническая атака это что простыми словами

Zdjęcie
Rod 2023-02-09 18:41:13

ни стыда ни совести ничего лишнего

Zdjęcie
Debbie 2023-02-09 18:40:44

лорп психотерапия

Zdjęcie
Gregg 2023-02-09 18:39:17

кто ставит диагноз психолог или психиатр

Zdjęcie
Maricruz 2023-02-09 18:36:48

что нужно чтобы стать психотерапевтом

Zdjęcie
Jeannie 2023-02-09 18:36:13

паническая атака ночью симптомы

Zdjęcie
Ina 2023-02-09 18:32:52

чем отличается коуч от психолога

Zdjęcie
tewjn 2023-02-09 15:55:10

https://tinyurl.com/2ybprc5h

Zdjęcie
gzdve 2023-02-09 15:45:35

https://tinyurl.com/23s3ynkk

Zdjęcie
vqxqm 2023-02-09 15:35:04

https://tinyurl.com/29m4tsbr

Zdjęcie
wtnoj 2023-02-09 15:25:19

https://tinyurl.com/2c5f46qu

Zdjęcie
Jeannette 2023-02-09 08:25:03

к себе нежно марафон

Zdjęcie
Tiffani 2023-02-09 02:14:52

психиатр психотерапевт и психолог

Zdjęcie
Christine 2023-02-08 20:45:43

пуйда татьяна сергеевна психолог

Zdjęcie
Regena 2023-02-08 20:45:33

можно ли уйти в академ из за депрессии

Zdjęcie
Adolfo 2023-02-08 20:45:19

онлайн платформа для психологов

Zdjęcie
Joseph 2023-02-08 20:44:04

соловьева татьяна энергокоуч

Zdjęcie
Chandra 2023-02-08 20:43:40

евгения литвинова

Zdjęcie
Morgan 2023-02-08 20:42:13

психотерапевт и психиатр разница

Zdjęcie
Scot 2023-02-08 20:38:49

книга про панические атаки

Zdjęcie
Clyde 2023-02-08 20:38:44

психолог для взрослого

Zdjęcie
Buford 2023-02-08 20:38:29

убеждения и установки

Zdjęcie
Joey 2023-02-08 20:36:53

мета психотерапевты

Zdjęcie
Ivory 2023-02-08 20:17:52

книга к себе нежно о чем

Zdjęcie
Toney 2023-02-08 20:07:25

лечение панической атаки

Zdjęcie
Terri 2023-02-07 09:44:39

1124

Zdjęcie
Stewart 2023-02-07 08:08:35

1245

Zdjęcie
Mose 2023-02-07 07:57:37

1517

Zdjęcie
Poppy 2023-02-07 07:48:39

1394

Zdjęcie
Grazyna 2023-02-07 07:43:48

410

Zdjęcie
Ross 2023-02-07 07:40:58

607

Zdjęcie
eyfttsqp 2023-02-07 04:46:50

k-tv.ru

Zdjęcie
Imogen 2023-02-06 16:54:35

1733

Zdjęcie
Ashli 2023-02-06 16:54:15

1583

Zdjęcie
Rachele 2023-02-06 16:54:00

300

Zdjęcie
Jurgen 2023-02-06 16:46:42

263

Zdjęcie
Natisha 2023-02-06 16:42:41

1727

Zdjęcie
Geraldine 2023-02-06 16:21:21

1241

Zdjęcie
xzlerxkb 2023-02-06 11:49:43

k-tv.ru

Zdjęcie
ptlszgqr 2023-02-06 05:47:02

k-tv.ru

Zdjęcie
wdvddjwt 2023-02-06 01:54:05

lastduel.ru

Zdjęcie
aasjyohh 2023-02-06 00:58:40

lastduel.ru

Zdjęcie
btdqehfq 2023-02-06 00:03:06

lastduel.ru

Zdjęcie
fhjahdzl 2023-02-05 23:08:20

lastduel.ru

Zdjęcie
ppicrzpq 2023-02-05 22:13:30

lastduel.ru

Zdjęcie
abdzsayu 2023-02-05 21:18:45

lastduel.ru

Zdjęcie
okxrhdjg 2023-02-05 20:23:24

lastduel.ru

Zdjęcie
hxzuikpu 2023-02-05 19:30:19

lastduel.ru

Zdjęcie
xefvjwkw 2023-02-05 18:35:01

lastduel.ru

Zdjęcie
bdgdzfxf 2023-02-05 17:38:05

lastduel.ru

Zdjęcie
jhvphsiy 2023-02-05 16:42:30

lastduel.ru

Zdjęcie
nlihmfzd 2023-02-05 08:03:59

lastduel.ru

Zdjęcie
hlvhafxl 2023-02-05 01:54:55

803438028

Zdjęcie
Indira 2023-02-04 06:57:03

dolpsy.ru

Zdjęcie
Melody 2023-02-04 06:44:48

nakushetke.ru

Zdjęcie
umbyeqwv 2023-02-03 14:47:11

striplife.ru

Zdjęcie
Finlay 2023-02-01 12:53:54

Лейтмотив

Zdjęcie
Mikayla 2023-02-01 09:56:23

Мировоззрение

Zdjęcie
Hester 2023-02-01 09:48:06

Экспликация

Zdjęcie
Jill 2023-02-01 09:47:43

Психика

Zdjęcie
Flor 2023-02-01 09:40:06

Вульгарный

Zdjęcie
Sam 2023-02-01 09:37:28

Атмосфера

Zdjęcie
Cameron 2023-02-01 09:27:39

Рецептор

Zdjęcie
Jorg 2023-02-01 09:24:35

Театр

Zdjęcie
Gisele 2023-02-01 09:17:20

Папье-маше

Zdjęcie
Samira 2023-02-01 09:14:05

Критерий

Zdjęcie
Nickolas 2023-02-01 09:13:52

Фабула

Zdjęcie
Earnest 2023-02-01 09:07:15

Психология искусства

Zdjęcie
Christine 2023-02-01 09:05:20

Амфитеатр

Zdjęcie
Katia 2023-02-01 09:02:45

Психология творчества

Zdjęcie
Dorcas 2023-02-01 08:58:18

Монотонность

Zdjęcie
Shad 2023-02-01 08:33:21

Патетический

Zdjęcie
Emmett 2023-02-01 07:56:44

Фат

Zdjęcie
nyybcwip 2023-01-31 18:07:22

striplife.ru

Zdjęcie
lnfwg453 2023-01-11 13:54:17

https://tinyurl.com/2op776f2 - pumpkin

Zdjęcie
xmvot990 2023-01-11 11:08:55

https://tinyurl.com/2dvhubqm - stock

Zdjęcie
uzjnp650 2023-01-11 08:07:57

https://tinyurl.com/2nupqoly - property

Zdjęcie
rfzja940 2023-01-11 07:52:52

https://is.gd/JKb58B - advertising

Zdjęcie
wnjco127 2023-01-10 23:21:25

https://is.gd/GWu8vP - alone

Zdjęcie
knvmniez 2023-01-02 07:11:10

Один дома 3

Zdjęcie
Micaela 2022-10-29 04:22:54

1027

Zdjęcie
wifgmzmu 2022-10-19 03:59:26

Смотреть видео https://bb-mail.ru/

Zdjęcie
pfxfbtoj 2022-10-07 05:09:10

http://rftrip.ru

Zdjęcie
wuivx991 2022-09-04 06:05:40

http://multfilm.su/multfilm/vedma-multfilm.html

Zdjęcie
qundhssd 2022-07-03 10:37:56

http://www.ivermectinusd.com/ cheap stromectol

Zdjęcie
lksgdylpcvtg 2022-06-30 17:38:30

https://tinyurl.com/2bdlzqen

Zdjęcie
Loretta 2022-06-20 12:13:26

смотри

Zdjęcie
Qclmql 2022-06-15 17:34:28

absolute

Zdjęcie
qjhko369 2022-04-11 07:04:20

http://kasdfop.online/f/kWQCtxh9/

Zdjęcie
Martha 2022-03-27 19:35:04

yutube

Zdjęcie
canada generic tadalafil 2022-03-22 02:31:11

side effects of tadalafil https://cialisicp.com/

Zdjęcie
cialis without a prescription 2022-02-27 15:33:53

tadalafil side effects https://cialisbusd.com/

Zdjęcie
generic cialis 2022-02-18 15:18:24

https://cialisbusd.com/ canada generic tadalafil

Zdjęcie
where to order tadalafil tablets 2022-02-17 07:53:41

https://cialismat.com/ lowest price cialis

Zdjęcie
tadalafil goodrx 2022-02-14 09:13:13

https://cialisvet.com/ best price usa tadalafil

Zdjęcie
asgyyz 2022-02-08 19:31:43

http://tinyurl.com/yaqkqs26

Zdjęcie
htmnelo 2022-02-06 14:00:54

https://t.me/Batman2022smotret/

Zdjęcie
cost tadalafil generic 2022-02-06 13:02:08

https://cialiswbtc.com/ tadalafil drug

Zdjęcie
ecernyv 2022-02-05 09:04:45

http://bitly.com/my-vse-mertvy-2022

Zdjęcie
oxrytd 2022-02-04 22:28:08

https://bit.ly/ancharted

Zdjęcie
Viorcirty 2022-01-26 21:11:52

ESCOSTESOB http://alevitrasp.com

Zdjęcie
enpqcnp 2022-01-19 17:07:59

https://clck.ru/amCCm

Zdjęcie
choowlytflk 2022-01-16 05:02:08

tadalafil daily online https://cialismat.com/

Zdjęcie
aabbx.store 2022-01-13 19:31:57

Смотреть сериал

Zdjęcie
aabbx.store 2022-01-13 15:36:53

Сериалы 2022

Zdjęcie
aabbx.store 2022-01-08 10:12:45

Сериалы 2022

Zdjęcie
AAdwvfd 2022-01-05 18:05:43

https://bit.ly/3H5wzpe

Zdjęcie
choowlyqqpu 2022-01-04 16:43:41

Zdjęcie
AAzvnnx 2021-12-24 13:32:30

https://bit.ly/3H5wzpe

Zdjęcie
AAvahdg 2021-12-23 21:28:54

https://bitly.com/3H5wzpe

Zdjęcie
buy 5mg propecia in the uk 2021-12-21 11:34:01

Original Cialis

Zdjęcie
viagra lowest price 2021-12-19 22:19:54

Fedex Bentyl

Zdjęcie
ААsdfsaio 2021-12-17 11:07:05

https://bit.ly/zateryannye-v-kosmose-3-sezon

Zdjęcie
ААykbgiqz 2021-12-17 08:34:48

https://bit.ly/zateryannye-v-kosmose-3-sezon

Zdjęcie
ААsreqdkn 2021-12-17 06:57:32

https://bit.ly/zateryannye-v-kosmose-3-sezon

Zdjęcie
ААphwzzkp 2021-12-16 15:48:05

https://bit.ly/zateryannye-v-kosmose-3-sezon

Zdjęcie
AAtaebg 2021-12-14 05:42:51

https://bit.ly/enkanto-smotret-onlayn

Zdjęcie
cialis price 2021-12-09 09:07:14

Amoxicillin Dosage For Children

Zdjęcie
high on gabapentin 2021-12-09 07:20:20

Para Que Sirve El Viagra Yahoo

Zdjęcie
is cialis generic 2021-12-07 22:27:55

order cialis online without prescription

Zdjęcie
is plaquenil an immunosuppressant 2021-12-06 04:19:16

Cheap Pain Pills Online

Zdjęcie
gabapentin mechanism of action 2021-12-04 02:27:35

Kamagra Orale Buy Gelatina

Zdjęcie
ААcczjwrn 2021-11-28 06:21:24

https://bit.ly/zov-ada

Zdjęcie
ААcnjgkoz 2021-11-22 01:52:40

https://bit.ly/3nAnZbc

Zdjęcie
ААgrwbeym 2021-11-21 02:14:19

https://bit.ly/vne-sebya-2021-goda

Zdjęcie
ААxfefrlk 2021-11-19 20:42:59

https://bit.ly/vne-sebya-2021-goda

Zdjęcie
ААgzovxze 2021-11-18 07:01:40

https://bit.ly/vne-sebya-2021-goda

Zdjęcie
Rastsnott 2021-11-13 22:42:04

Lasix

Zdjęcie
Priligy 2021-11-13 09:47:53

Propecia En Ligne

Zdjęcie
how does lasix work 2021-11-12 21:07:30

Propecia Adverse Effects Swelling Of The Lips

Zdjęcie
Prednisone 2021-11-11 22:52:19

Buy Generic Propecia United States

Zdjęcie
SaulLey 2021-11-10 21:06:48

Prednisone

Zdjęcie
AAjbzmc 2021-11-09 18:24:13

https://bit.ly/krepostnaya-3-sezon

Zdjęcie
AAgnyrl 2021-11-09 01:02:37

https://bit.ly/krepostnaya-3-sezon

Zdjęcie
prieree 2021-11-07 22:28:24

Propecia

Zdjęcie
cialis 5 mg 2021-11-06 19:07:31

Cytotec Over The Counter Usa

Zdjęcie
comprare cialis online 2021-11-05 22:42:59

Comprar Cialis Internet Foro

Zdjęcie
hixtrerce 2021-11-04 09:29:13

Cialis

Zdjęcie
Viagra 2021-11-03 18:46:24

Kwikmed Coupons

Zdjęcie
Propecia 2021-11-03 17:04:20

Kamagra En Ligne

Zdjęcie
AAcntig 2021-11-03 05:24:47

https://bit.ly/kriposna

Zdjęcie
paypete 2021-11-03 03:26:05

Priligy

Zdjęcie
Stromectol 2021-11-02 12:11:41

cialis historia

Zdjęcie
pfizer viagra online uk 2021-11-02 01:29:31

Farmacia Viagra Sin Receta

Zdjęcie
AAfeejh 2021-11-01 23:52:00

https://bit.ly/zapretnyy-plod-118-seriya

Zdjęcie
AAjtowm 2021-11-01 00:14:26

https://bit.ly/barbarossa-8-seriya

Zdjęcie
HoureRn 2021-10-31 09:41:55

Viagra

Zdjęcie
escarcodo 2021-10-31 06:42:43

Cialis

Zdjęcie
Diergemem 2021-10-08 21:20:08

https://prednisonebuyon.com/ - Prednisone

Zdjęcie
Prednisone 2021-10-06 00:02:00

Cialis Langzeit

Zdjęcie
Aftermerm 2021-10-04 08:01:32

https://buyneurontine.com/ - gabapentin for sleep

Zdjęcie
Triedly 2021-10-03 04:14:30

Neurontine

Zdjęcie
gabapentin side effects in dogs 2021-10-02 12:39:52

Kamagra In Linea

Zdjęcie
eagegnart 2021-09-24 09:59:44

Zithromax

Zdjęcie
Kergins 2021-09-23 04:21:35

https://buyzithromaxinf.com/ - Zithromax

Zdjęcie
Plaquenil 2021-09-22 13:56:36

cialis order express

Zdjęcie
Wonsesues 2021-09-21 02:05:03

Plaquenil

Zdjęcie
inpudge 2021-09-20 21:00:02

http://buypriligyhop.com/ - buy priligy

Zdjęcie
generic priligy online 2021-09-19 21:50:25

viagra en pharmacie prix

Zdjęcie
Zithromax 2021-09-19 21:48:14

Canadian Meds Without An Rx

Zdjęcie
Robt 2021-09-19 00:31:59

https://bit.ly/3Ax0hAo

Zdjęcie
Lsmotretex 2021-09-18 16:24:20

https://bit.ly/3zexxv7

Zdjęcie
Keettytix 2021-09-18 12:45:06

http://buylasixshop.com/ - Lasix

Zdjęcie
Trodymn 2021-09-17 09:25:59

Lasix

Zdjęcie
lasix for horses 2021-09-16 18:02:00

Isotretinoin 10mg overseas low price

Zdjęcie
Ozxmbgab 2021-09-13 03:13:55

https://bit.ly/2Xjqiov

Zdjęcie
Qlttndjg 2021-09-13 00:29:09

https://bit.ly/397ZvOd

Zdjęcie
Ygiaqrav 2021-09-12 20:16:09

https://bit.ly/film-bestseller-2021-watch

Zdjęcie
Pduprwsj 2021-09-12 17:43:50

https://bit.ly/3hqzGxt

Zdjęcie
Faye 2021-09-12 10:07:19

Джой Американка в русском балете

Zdjęcie
Yuyjecml 2021-09-11 23:39:24

https://bit.ly/2YBDdCz

Zdjęcie
Dunoouwf 2021-09-11 18:22:36

https://bit.ly/2YBDdCz

Zdjęcie
Vern 2021-09-11 15:02:01

Джой Американка в русском балете

Zdjęcie
Joleen 2021-09-11 09:10:53

Фильм Форсаж 9

Zdjęcie
Utvub 2021-09-10 19:17:03

https://bit.ly/3C36HHR

Zdjęcie
Shdfilmsyw 2021-09-10 18:32:22

https://bit.ly/3C36HHR

Zdjęcie
Neekatola 2021-09-09 18:04:18

Propecia

Zdjęcie
Cialis 2021-09-08 16:24:42

Kamagra Chewable (Sildenafil)

Zdjęcie
nilbott 2021-09-08 15:51:15

http://buypropeciaon.com/ - Propecia

Zdjęcie
stealry 2021-09-06 03:44:48

https://buystromectolon.com/ - stromectol purchase

Zdjęcie
propecia cost walmart 2021-09-05 14:49:13

Pastilla Cialis Duroval

Zdjęcie
Stromectol 2021-09-05 03:57:02

Orlistat Forum

Zdjęcie
Unalgecen 2021-08-30 12:40:30

Stromectol

Zdjęcie
drullylar 2021-08-29 16:18:46

https://buysildenshop.com/ - viagra ear pain

Zdjęcie
FliskSimi 2021-08-29 13:28:31

http://buytadalafshop.com/ - order cialis online

Zdjęcie
Freelve 2021-08-28 18:55:49

Viagra

Zdjęcie
dick on viagra 2021-08-28 05:43:43

Canadian Internet Pharmacies