Bulwar Bohdana Grzymały-Siedleckiego

Położenie

Dzielnice
Śródmieście
Osiedla

Informacje

Dodaj treść

Bohdan Grzymała-Siedlecki (1919-1998) - varsavianista, publicysta, przewodnik, radny Rady Warszawy. Przyszedł na świat w Kijowie, jako sześciolatek zamieszkał wraz z rodzicami i siostrami w Warszawie, w domu przy ul. Koszykowej. Kształcił się w tutejszej szkole francuskiej, po ukończeniu której rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej. Na wieść o wybuchu wojny powrócił do stolicy. Podczas okupacji hitlerowskiej był porucznikiem Armii Krajowej. Mieszkał wówczas przy ul. Wspólnej, w czasie Powstania Warszawskiego walczył w szeregach Batalionu "Piorun". Był dowódcą XI Komisariatu obrony Przeciwlotniczej i Przeciwpożarowej, do jego głównych zadań należało ratowanie ludzi z płonących budynków. Po upadku zrywu został wywieziony do oflagu w Murnau. Odzyskawszy wolność wstąpił w szeregi Brygady gen. Maczka, do Polski powrócił w 1947 roku. Zamieszkał wówczas w Łodzi, gdzie związał się z Państwowym Teatrem Powszechnym. Osiem lat później wraz z całą rodziną sprowadził się do Warszawy i podjął pracę w Teatrze Polskim. Kilka lat później został współzałożycielem i prezesem spółki ORNO, która specjalizowała się w wyrobach ze srebra. Był stałym współpracownikiem radia, gdzie prezentował cykliczne audycje "Polska Naszych Dni", "Stare ulice Warszawy" oraz "Dziadek Warszawski". Opublikował swoisty przewodnik po stolicy w formie rozmów z wnukiem zatytułowany "Warszawskie przechadzki z wnukiem", ponadto "Powstańczym szlakiem walczącego Żoliborza", "Kompas i serce" a także był współautorem biografii Krystyny Krahelskiej "Obudźmy Jej zamilkły śpiew". Stolica zawdzięczała mu również przychodnię leczniczo-rehabilitacyjną "Balneologia" przy ul. Nowogrodzkiej oraz pierwszą chińską restaurację "Szanghaj" przy ul. Marszałkowskiej (obie instytucje powstały w drugiej połowie lat 50-tych). W 1994 roku został radnym m. st. Warszawy. Działał w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy, był cenionym przewodnikiem uhonorowanym licznymi odznaczeniami. Zmarł w Warszawie.

Spoczywa:
Cmentarz na Służewie.

Upamiętnienia:
ul. św. Franciszka Salezego 4 m. 20 - stała wystawa poświęcona Jego życiu i twórczości.

Ciekawostki

Stan obecny:

Data nadania nazwy
: 2010.09.09

KomentarzeKomentarze (0)