Sielce

Informacje

Sielce - niewielka wieś zwana Siedlce, należąca prawdopodobnie do jednego sioła z Czerniakowem i Czarnowem (obecnie Siekierki). W 1406 roku książę mazowiecki Janusz Starszy nadał ją dekanowi kapituły warszawskiej. W połowie XVII w. liczyła ok. 84 ha (5 łanów), w 1775 roku powstał tu folwark, który wydzierżawił król Stanisław August Poniatowski i stworzył park. W XIX w. należała do powiatu warszawskiego (gmina Mokotów, parafia Wilanów). 20 VI 1820 roku, na mocy dekretu została wydzielona z dawnej ekonomii Mokotów i wraz z Łazienkami nadana wielkiemu księciu Konstantemu. Powstał tu wówczas romantyczny neorenesanowy pałacyk-willa a sam park stał się popularnym miejscem wypoczynku zamożnych warszawiaków. Na mocy ukazu z 1864 roku nastąpiło uwłaszczenie ok. 5 ha gruntów (8 mórg i 136 prętów). Księstwo Łowickie - ówczesny zarządca - wystawił na licytację około 160 ha (288 mórg) ziem i wówczas przy drodze wilanowskiej powstały następujące kolonie: Jadzin (ok. 15 ha - 28 mórg z domem mieszkalnym i ogrodem), Steczek (ok. 6 ha - 11 mórg), Przylipie (również ok. 6 ha - 11 mórg), Marcelin (ok. 11 ha - 19 mórg wraz z murowaną willa i ogrodem). Wydzielono również cztery inne folwarki, bez nazw, na których później powstały m.in. willa bankiera Wolfa oraz ogród braci Bardet. Część terenów zajęła spółka jedwabnicza (zakład prywatny Bogucin). Około 1870 roku tereny te liczyły ponad 300 stałych mieszkańców. Plany przyłączenia do Warszawy po raz pierwszy pojawiły się pod koniec XIX w., wówczas też rozpoczęto planowanie dróg. Włączone do Warszawy w 1916 roku tereny natychmiast rozparcelowano z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Rozplanowano również i ponazywano większość ulic pomiędzy dzisiejszymi Belwederską a Czerniakowską.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Nowosielecka, ul. Podchorążych, ul. Gagarina, ul. Spacerowa, korona Skarpy Warszawskiej w kierunku południowym (począwszy od ul. Spacerowej pomiędzy ul. Słoneczną i Wybieg, przecinając ul. Dworkową, Morskie Oko, Belgijską, Boryszewską,  Dolną na wysokości kościoła św. Michała, wschodnia granica Skweru Małkowskich, wschodnia granica SKS Warszawianka, przecinając ul. Żywnego i al. Giżyckiego do wysokości Królikarni), ul. Idzikowskiego, al. Witosa, ul. Czerniakowska.