Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Sielce

Informacje

Dodaj treść

Tadeusz Hołówko ps. Kirgiz (1889-1931) - polityk, publicysta, działacz ruchu prometejskiego, wydawca. Pochodził z Semipałatyńska, kształcił w Ałma-Acie, studiował w Petersburgu (nauki przyrodnicze i prawo) a także ten ostatni kierunek również w Krakowie i Warszawie. Był działaczem PPS - Frakcji Rewolucyjnej, jednym z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, współtwórcą POW. Był wiceministrem propagandy w Tymczasowym Rządzie Lubelskim, wspierał dążenia Ukrainy i Białorusi do usamodzielnienia się państwowego względem ZSRR. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po odzyskaniu niepodległości został pracownikiem Biura Propagandy działającym przy Prezydium Rady Ministrów, w latach 1919-27 był też radnym Warszawy, godząc te obowiązki (od 1922 roku) z mandatem poselski. Jako edytor propagował działalność "Skamandra", później zajął się publikowaniem dzieł dotyczących historii ruchu robotniczego. W 1927 roku wystąpił z PPS-u, zostając wiceprezesem BBWR-u. Zginął w sanatorium w Truskawcu, zastrzelony przez ukraińskich nacjonalistów.

Spoczywa:
Cmentarz Ewangelicko-Reformowanym (kalwińskim), kwatera K1, rząd 2, miejsce 34.

Ciekawostki

Okolica przed wojna nie była najlepsza, przychodziło tu wielu apaszów z Czerniakowa i różne szemrane towarzystwo. Po wojnie nazwę ulicy zmieniono na ul. Karpia, a w latach 1959-91 nazywała się Wczasowa.
 

Stan obecny:

Bloki osiedla Sielce III. Powstało na pocz. lat 60 XX w. wg proj. Jerzego Baumillera i Jana Zdanowicza. Na rogu Czerniakowskiej i Gagarina.

Nr 3: Dom Spółdzielczy Pracowników Poczt i Telegrafów. Powstał w 1936 (?) dla pracowników poczty, jednak już niebawem został przerobiony jako luksusowy dom rotacyjny dla oficerów legionów polskich. Miał własna kotłownię i przedszkole. Mieszkał tu Krzysztof Kamil Baczyński (1923-1944), po ślubie wraz z żoną Barbarą z Drapińskich. Poeta napisał tu ok. 500 wierszy (po wojnie, kiedy mieszkania przerobiono na komunalne, mieszkanie Baczyńskich na drugim piętrze przejął szewc Ptaszek). Podczas okupacji hitlerowskiej 16 oficerów zostało wywiezionych stąd przez NKWD i rozstrzelanych.W tym budynku mieszkał też Bohdan Tomaszewski - znany komentator i dziennikarz sportowy.Przy drzwiach wejściowych na jedną z klatek zachował się niewyraźny napis odbity od szablonu z napisem ‘dom rozminowany Borowicz 1945.
Tablica na filarze bramy domu, odsłonięta w 55. rocznicę śmierci poety.
 

Data nadania nazwy: 1933.02.23 z przerwą 1951.12.20-1991.06.28, kiedy to nazywała się Wczasowa.

KomentarzeKomentarze (0)