Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Sielce

Informacje

Dodaj treść

Sielce - niewielka wieś zwana Siedlce, należąca prawdopodobnie do jednego sioła z Czerniakowem i Czarnowem (obecnie Siekierki). W 1406 roku książę mazowiecki Janusz Starszy nadał ją dekanowi kapituły warszawskiej. W połowie XVII w. liczyła ok. 84 ha (5 łanów), w 1775 roku powstał tu folwark, który wydzierżawił król Stanisław August Poniatowski i stworzył park. W XIX w. należała do powiatu warszawskiego (gmina Mokotów, parafia Wilanów). 20 VI 1820 roku, na mocy dekretu została wydzielona z dawnej ekonomii Mokotów i wraz z Łazienkami nadana wielkiemu księciu Konstantemu. Powstał tu wówczas romantyczny neorenesanowy pałacyk-willa a sam park stał się popularnym miejscem wypoczynku zamożnych warszawiaków. Na mocy ukazu z 1864 roku nastąpiło uwłaszczenie ok. 5 ha gruntów (8 mórg i 136 prętów). Księstwo Łowickie - ówczesny zarządca - wystawił na licytację około 160 ha (288 mórg) ziem i wówczas przy drodze wilanowskiej powstały następujące kolonie: Jadzin (ok. 15 ha - 28 mórg z domem mieszkalnym i ogrodem), Steczek (ok. 6 ha - 11 mórg), Przylipie (również ok. 6 ha - 11 mórg), Marcelin (ok. 11 ha - 19 mórg wraz z murowaną willa i ogrodem). Wydzielono również cztery inne folwarki, bez nazw, na których później powstały m.in. willa bankiera Wolfa oraz ogród braci Bardet. Część terenów zajęła spółka jedwabnicza (zakład prywatny Bogucin). Około 1870 roku tereny te liczyły ponad 300 stałych mieszkańców. Plany przyłączenia do Warszawy po raz pierwszy pojawiły się pod koniec XIX w., wówczas też rozpoczęto planowanie dróg. Włączone do Warszawy w 1916 roku tereny natychmiast rozparcelowano z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Rozplanowano również i ponazywano większość ulic pomiędzy dzisiejszymi Belwederską a Czerniakowską.
 

Ciekawostki

Powstała w 1770 r. po zbudowaniu Wałów Zygmuntowskich i oddzielony wałem kawałek Czerniakowskiej nazwano Sielecką.

Stan obecny:

Osiedle Sielce Północ. Nr 50, Powstało w drugiej poł. lat 50 XX w. wg proj. Jerzego Baumillera i Barbary Grzesło. Osiedle skomponowane jest jakby z kilku kolonii z placykami pośrodku. Na pn od Gagarina.
Bloki osiedla Sielce Południowe. Powstały w latach 60 XX w. wg proj. Zofii Fafiusowej na pd od ul. Gagarina.
Nr 26: Przedszkole Integracyjne nr 117 Przyjazna Kraina. Prowadzi się tu zajęcia dogoterapii. Dzieci podzielone są na 4 grupy: 3-latki - Misie, 4-latki  Krasnale, 5-latki - Zające, 6-latki - Odkrywcy. Dzieci do wyboru mają zajęcia angielskiego, rytmikę, taniec, korektywę i religię. Ponadto przedszkole organizuje lekcje teatralne, muzealne, zajęcia na wycieczkach jednodniowych. Raz w miesiącu prowadzone są koncerty muzyczne organizowane przez artystów. Dwa razy w miesiącu wystawiane są przedstawienia teatralne dla wszystkich dzieci.
~ Nr 47: Dom Sylwestra Barei. Przedwojenny dom, w którym mieściła się wędliniarnia Sylwestra Barei. Tutaj urodził się reżyser Stanisław Bareja.
 
Data nadania nazwy:

KomentarzeKomentarze (0)