Wierzbno

Informacje

Wierzbno – historyczny folwark i kolonia w powiecie warszawskim (gmina i parafia Mokotów). Wydzielone z gruntów wsi Mokotów (zbocze płaskowzgórza mokotowskiego) przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, nadane zostały brygadierowi wojsk francuskich o nazwisku Jakubowski, który w latach 1773-1801 utworzył tu własną posiadłość nazwaną „Pod Wierzbą”. W 1818 roku jej właścicielem został generał Józef Sowiński. Po wybuchu powstania listopadowego tereny te przejął L. Sauvan, z wykształcenia lekarz, który odkrył tu lecznicze źródła. Fakt ten wykorzystał inny lekarz, doktor Matecki, który w latach 1840-1866 prowadził tu zakład wodoleczniczy wzorowany na modnej wówczas metodzie Vincenza Priessnitza, będący w pewnym sensie odpowiednikiem dzisiejszego sanatorium. Po jego likwidacji tereny te stały się atrakcyjnym letniskiem. W 1916 roku włączone w granice Warszawy.

Obszar

Teren położony w obrębie: ul. Dolna, ul. Racławicka, ul. Wołoska, ul. Woronicza, park Arkadia, korona Skarpy Warszawskiej w kierunku północnym (zgodnie z linią Skarpy tj. przecinając al. Giżyckiego i ul. Żywnego, wzdłuż wschodniego ogrodzenia SKS Warszawianka do ul. Dolnej na wysokości kościoła św. Michała).