Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Wierzbno

Informacje

Dodaj treść

Fryderyka Joliot-Curie (1900-1958) - francuski fizyk i działacz społeczny, rodowity paryżanin. Był absolwentem Wyższej Szkoły Fizyki i Chemii, osobistym asystentem Marii Skłodowskiej-Curie a prywatnie jej zięciem. Wraz ze swoją żona Ireną w 1933 roku odkrył zjawisko tworzenia par elektron-pozyton a rok później sztucznej promieniotwórczości, za co w 1935 roku obydwoje zostali uhonorowani Nagrodą Nobla. Należał do grona twórców pierwszego opatentowanego projektu budowy reaktora jądrowego (był już wówczas kierownikiem Katedry Chemii Jądrowej w College de France). Doprowadził - po zajęciu Francji przez Niemcy - do wywiezienia ciężkiej wody aż do Kanady, by uniemożliwić nazistom użycie takiej broni. Był aktywnym członkiem Francuskiej Partii Komunistycznej, za co w 1950 roku utracił objęte pięć lat wcześniej kierownictwo Ośrodka Badań Jądrowych w Orsay. Jako pierwszy przewodniczył Światowej Radzie Obrońców Pokoju. Zmarł w Paryżu.

Ciekawostki

Stan obecny:

Bloki Osiedla Wierzbno. Powstały w 1955-70 wg proj. Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego, Eugeniusza Wierzbickiego i Zofii Fafiusowej.

Nr 13: XVIII Liceum Profilowane.
Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego.
Technikum Ekonomiczne nr 8.
Zaoczne Technikum Ekonomiczne dla Dorosłych.

Nr 14: XLIX Liceum Ogólnokształcące im. J.W. Goethego. Szkoła powstała przy Wiśniowej 56 po przekształceniu Korpusu kadetów w LO im. gen. broni Karola Świerczewskiego. W 1962 szkoła otrzymała nowego patrona: Zygmunta Modzelewskiego i przeniosła się w dzisiejsze miejsce. W internacie i szkole uczyło się ok. 700 uczniów. W 1991 szkoła otrzymała trzeciego już, dzisiejszego patrona na skutek długoletnich kontaktów ze szkołami niemieckimi.
Tablica poświęcona Z. Modzelewskiemu. Odsłonięta 07.11.1962.

Nr 17: w tym domu mieszkał Lesław Marian Bartelski (1920-2006) - literat, publicysta, varsavianista, autor kilkudziesięciu książek, m.in. "Genealogia ocalonych", "Powstanie Warszawskie", "Mokotów 1944", "Pułk AK Baszta" czy cyklu "Warszawskie Termopile".

Nr 26: Apartamentowiec. Powstał ok. 1995 roku na miejscu starych, zrujnowanych magazynów.

Data nadania nazwy: 1959.03.25

KomentarzeKomentarze (0)