Położenie

Dzielnice
Mokotów
Osiedla
Wierzbno

Informacje

Dodaj treść

Aleksander Wejnert (1809-1879) - prawnik, historyk, varsavianista. Urodził się w stolicy, w rodzinie o czeskich korzeniach.  Ukończył szkołę pijarów, zaś naukę na Wydziale Nauk Prawnych i Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego przerwał wybuch powstania listopadowego. Został  wówczas urzędnikiem miejskim (najpierw w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu a następnie w Urzędzie Municypalnym m.st. Warszawy) a 1836 roku przejął dodatkowo obowiązki honorowego konserwatora akt w Archiwum Akt Dawnych. I chociaż w 1857 roku objął funkcję głównego kasjera na kolei warszawsko-wiedeńskiej, nadal zajmował się starymi dokumentami. Swoje badania przedstawiał na łamach wielu czasopism (m.in. "Biblioteki Warszawskiej", "Gazety Warszawskiej", "Gazecie Polskiej", "Tygodniku Powszechnym" i "Tygodniku Ilustrowanym"), opublikował również "Zabytki dawnych urządzeń sądowych m. Warszawy", "O starostwach w Polsce końca XVIII w.", a przede wszystkim "Starożytność warszawską" - 6-tomowe opis wszystkich zabytków miasta. Krótko przed śmiercią został powołany na stanowisko kierownika biblioteki Branickich. Zmarł w Warszawie.

Ciekawostki

Stan obecny:
Nr 14: w tym domu został aresztowany w nocy z 28/29 IX 1942 roku Sylwester Bartosik (1893-1942) - lotnik, działacz ruchu robotniczego.
Data nadania nazwy: 1927.05.10

KomentarzeKomentarze (0)