Bemowo-Lotnisko

Informacje

Bemowo Lotnisko - powojenna nazwa osiedla Boernerowo, powstała od pobliskiego Fortu Bema (ul. Powązkowska), zapewne dla zatarcia międzywojennej przeszłości i osoby inicjatora jego budowy, ministra poczt i telegrafów Ignacego Boernera. Jego budowę zaczęto pod koniec lat `70 XX w. na nieużywanym wówczas terenie Lotniska Babice.

Obszar

Teren położony w obrębie: od skrzyżowania Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich wzdłuż projektowanej obwodnicy na skraju osiedla (fragmentarycznie wzdłuż zachodniego ogrodzenia Hali Sportowej CWKS Legia a później wzdłuż końcowego fragmentu ul. Widawskiej), al. Obrońców Grodna, ul. Dywizjonu 303, końcowy fragment ul. Hery, wzdłuż wschodniej granicy terenu Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Radiowa, ul. Dostępna, wzdłuż półkolistej drogi do ul. Piastów Śląskich.