Położenie

Dzielnice
Bemowo
Osiedla
Bemowo-Lotnisko

Informacje

Dodaj treść

Wiktor Thommée (1881-1962) - dowódca wojskowy w stopniu generała brygady. Przyszedł na świat w Święcianach (Wileńszczyzna), kształcił w Lidzie, Dyneburgu i Petersburgu, gdzie ukończył Wyższą Szkołę Oficerską. Został wówczas oficerem w armii rosyjskiej, podczas I wojny światowej dowodząc kompanią, batalionem a później zostając adiutantem sztabu korpusu. W momencie wybuchu rewolucji październikowej stacjonował w Kubaniu, tam też wstąpił w szeregi 4. Dywizji Strzelców Polskich Lucjana Żeligowskiego, szybko zostając jej szefem sztabu. Po przyjeździe do niepodległej Polski znalazł się w szeregach jej Wojska, wsławiając się w czasie wojny polsko-bolszewickiej udziałem w bitwie warszawskiej. Po studiach w Wyższej Szkole Wojskowej awansował do stopnia generała brygady, dowodząc jednostkami w Bydgoszczy, Toruniu i Łodzi. Wraz z żoną Niwą mieszkał wówczas w kamienicy przy pl. Inwalidów 4. We IX 1939 roku początkowo dowodził Grupą Operacyjną "Piotrków" w składzie Armii "Łódź", 7 IX stając się faktycznym dowódcą całej jednostki. Przeprowadziwszy ją przez bardzo ciężkie boje nie dopuścił do okrążenia, po czym wyprowadził w kierunku Warszawy, obsadzając twierdzę w Modlinie i kierując jej obroną do 29 IX 1939 roku. Pomimo ustalonych warunków kapitulacji został aresztowany przez hitlerowców i pozostały okres okupacji spędził w kilku obozach jenieckich. Ciężko ranny podczas wyzwalania pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii i do kraju powrócił dopiero w 1947 roku. Pozbawiony emerytury imał się różnych dorywczych prac. Po odwilży w 1956 roku uzyskał należne świadczenia, powrócił również do Warszawy, gdzie zmarł kilka lat później. Spoczywa: Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Kwatera 29 A, rząd Półkole I (Aleja Zasłużonych - rondo II), miejsce 11. Spoczywa tu również jego żona Niwa oraz córka Wiolanta z męża Breza (1909-1994).  Upamiętnienia: Mur cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego od ul. Karolkowej - w przedłużeniu alei E - tablica ufundowana przez współwyznawców.

Ciekawostki

Wcześniej nazywała się 1 Maja.

Stan obecny:
 
Nr 1: Zespół Szkół nr 46. W skład zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego i Gimnazjum nr 86 im. płk Ignacego Augusta Boernera
 
Data nadania nazwy: 1979.01.01.

KomentarzeKomentarze (0)